Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4952
z 496
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
35/2020Decyzja zmieniająca koncesję nr 6/97 na wydobywanie ropy naftowej, gazu ziemnego i współwystępującej siarki ze złoża "Barnówko-Mostno-Buszewo" (BMB)DGK-IV.4771.8.2018.BG11-02-2022 14:5111-02-2022 14:51Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Środowiska
2/2019Koncesja nr 4/2019/Ł na poszukiwanie, rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze "Złotów-Zabartowo"DGK-IV.4773.11.201923-02-2021 14:4223-02-2021 14:42Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Środowiska
4/2020Koncesja nr 7/2020 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Wielichowo W"12-02-2021 12:3212-02-2021 12:32Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Klimatu i Środowiska
316/2023Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronieDIŚ-IV.0190.83.2023.AB19-06-2023 09:1819-06-2023 09:18Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Klimatu i Środowiska
59/2021Postanowienie z urzędu prostujące oczywistą pomyłkę w koncesji nr 169/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Brzeźnica"DGe/MS/487-3512/200019-04-2021 15:1219-04-2021 15:12Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Środowiska
885/2022Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Krajowego planu gospodarki odpadami 2028DGO-PGO.450.1.202230-06-2022 11:4830-06-2022 11:48Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Klimatu i Środowiska
884/2022Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028DGO-PGO.450.1.202230-06-2022 11:4730-06-2022 11:47Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Klimatu i Środowiska
1/2020Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022DGO.IV.480.18.202016-12-2020 08:4416-12-2020 08:44Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Klimatu i Środowiska
394/2021Uchwała nr 57 Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022DGO.IV.480.18.202010-06-2021 16:0210-06-2021 16:02Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Klimatu i Środowiska
148/2024Udzielenie koncesji nr 3/2023/p na poszukiwanie złóż polimetalicznych w obszarze „Winna zachód", położonym terenie gminy Łagów05-04-2024 12:3105-04-2024 12:31Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Klimatu i Środowiska
z 496