Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1952
z 196
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
2009/A/0001wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na rozbudowę świetlicy w Małaszewiczach Dużych gm. TerespolOŚ.IV.7624/01/0901-04-2009 09:4308-04-2009 07:31Urząd Gminy w Terespolu
2009/A/0002wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rozbudowę bocznicy kolejowej oraz budowa siedemnastu zbiorników na oczyszczoną parafinę na Terminalu Przeładunkowym DAROCHA w miejscowości Małaszewicze DużeOŚ.IV.7624/02/0901-04-2009 10:0308-04-2009 07:30Urząd Gminy w Terespolu
2009/A/0003wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich na rozbudowę oczyszczalni ścieków w KoroszczynieOS.IV.7624/03/0901-04-2009 10:2608-04-2009 07:31Urząd Gminy w Terespolu
2009/A/0004wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na siłownię wiatrową w NeplachOŚ.7624/04/0901-04-2009 10:4308-04-2009 07:31Urząd Gminy w Terespolu
2009/A/0005wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 000780L z drogą powiatową nr 1044 L w Łęgach gm. TerespolOŚ.IV.7624/05/0901-04-2009 11:0015-04-2009 08:44Urząd Gminy w Terespolu
2009/A/0006wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rozbudowy budynku magazynowego ze zmiana sposobu użytkowania na pieczakarnię w Neplach gm. TerespolOS.IV.7624/06/0901-04-2009 11:1908-04-2009 07:30Urząd Gminy w Terespolu
2009/A/0007wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odcinku Kobylany-KoroszczynOŚ.7624/07/0901-04-2009 11:2608-04-2009 07:30Urząd Gminy w Terespolu
2009/B/0001postanowienie o uznaniu za zbędne przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko na rozbudowę świetlicy w MałaszewiczachOŚ.IV.7624/01/0901-04-2009 14:0308-04-2009 07:31Urząd Gminy w Terespolu
2009/B/0002postanowienie o uznaniu za zbędne sporzadzanie oceny oddziaływania na środowisko rozbudowy bocznicy kolejowej oraz budowę siedemnastu zbiorników na oczyszczoną parafinę na Terminalu Przeładunkowym DAROCHA w miejscowości Małaszewicze DużeOŚ.7624/02/0901-04-2009 14:1208-04-2009 07:30Urząd Gminy w Terespolu
2009/B/0003postanowienie o uznaniu za zbędne przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko rozbudowy budynku magazynowego ze zmianą sposobu użytkowania na pieczarkarnię w miejscowości NepleOŚ.IV.7624/06-4/0901-04-2009 14:1808-04-2009 07:31Urząd Gminy w Terespolu
z 196