Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1952
z 196
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2011Postanowienie o sprostowaniu omyłki w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Budowa terminala EUROPORT w Małaszewiczach DużychOS.IV.7624/11/0907-02-2011 14:2207-02-2011 13:27Urząd Gminy w TerespoluWójt Gminy Terespol
1/2012zezwolenieI-PA.6131.256.2011.2012.GK13-01-2012 11:2013-01-2012 11:20Urząd Gminy w Terespolu*******,Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych
1/2013decyzjaI-PA.6131.172.2012.GK11-01-2013 09:3711-01-2013 09:37Urząd Gminy w TerespoluGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Rejon w Międzyrzecu Podlaskim,Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie Wydział Spraw Terenowych I
1/2014decyzjaI-PA.6131.65.2013.GK16-01-2014 11:1216-01-2014 11:12Urząd Gminy w Terespolu*******
1/2015Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachI-KR.600.14.2015.14-01-2015 11:0214-01-2015 11:02Urząd Gminy w TerespoluElżbieta Napiórkowska
1/20161. Uchwała Rady Gminy Terespol nr XXII/146/13 z dnia 14.02.2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla części m. Kobylany.2. Uchwała Rady Gminy Terespol nr VII/51/15 z dnia 29.10.2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla części m. KoroszczynI-PP.6721.12.2016.AJ11-03-2016 13:4211-03-2016 13:42Urząd Gminy w TerespoluElżbieta Napiórkowska
1/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachI-KR.6220.2.2017.EN22-02-2017 14:1922-02-2017 14:19Urząd Gminy w TerespoluPolinvest Sp. z o.o.
1/2018Projekt: Uchwały Rady Gminy Terespol nr... /... /18 z dnia ....2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol dla części m. Kobylany08-01-2018 14:2908-01-2018 14:29Urząd Gminy w TerespoluAniela Jarmoszuk
1/2019I-OŚ.6220.10.2018.EZ Postanowienie Wójta Gminy Terespolna na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika o pojemności nominalnej 32000 m3 wraz z infrastrukturą techniczną w Bazie Paliw nr 22 PERN S.A. w MałaszewiczachI-OŚ.6220.10.2018.EZ28-02-2019 16:1928-02-2019 16:19Urząd Gminy w TerespoluUrząd Gminy Terespol
1/2020Decyzja Wójta Gminy TerespolI-OŚ.6220.1.2020.EZ15-01-2020 13:4415-01-2020 13:44Urząd Gminy w TerespoluKrzysztof Iwaniuk Wójt Gminy Terespol
z 196