Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2772
z 278
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2007/B/0004uzgodnienie w zakresie ochrony środowiska przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przedsięwzięcia pn. "Budowa Zakładu Rozbioru Drobiu w miejscowości Wielopole, gm. Olesno"OŚ.7633 / 2 / 200705-02-2007 14:4105-02-2007 13:43Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
2007/A/0009pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych z terenu przebudowanej stacji paliw PKN ORLEN nr 517 w Dąbrowie Tarnowskiej istniejacym wylotem W ustytuowanym na dz. nr 797/2 w m. Dąbrowa Tarnowska, w km 0+150 rowu melioracyjnego bez nazwy z powierzchni wynoszącej F=0,396ha, w ilości Q=41,8 l/sOŚ. 6223 / 1 / 200720-09-2007 13:0420-09-2007 11:09Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
2007/B/0007zatwierdzenie "Projektu prac geologicznych dla potrzeb dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne i tło geochemiczne w związku z projektowaną budową obwodnicy miasta Dąbrowa Tarnowska w ciągu drogi krajowej nr 73 ( km 108+300do115+147)OŚ. 7520 / 1 / 200706-03-2007 10:0606-03-2007 09:07Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
2007/A/0013wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. zabudowy odcinka rowu melioracyjnego szczegółowego pn. "MPGK" rurami PCW o śr. 40cm na dł. 190m w km 0+664do0+854 w m. Dąbrowa TarnowskaOŚ. 6224 / 1 / 200720-06-2007 12:1420-06-2007 10:15Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
2007/H/0002zgłoszenie do rejestru zgodnie z art. 33 ust. 5 ustawy o odpadachOŚ. 7635 / 8 / 200707-03-2007 09:3007-03-2007 08:36Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
2007/B/0010pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia wód opadowo-roztopowych pochodzących z terenu Stacji Paliw PKN ORLEN S.A. nr 517 w Dąbrowie Tarnowskiej istniejącym wylotem „W” usytuowanym na dz. nr 797/2 w m. Dąbrowa Tarnowska,OŚ. 6223 / 1 / 200726-03-2007 15:4226-03-2007 13:45Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
2007/A/0015wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekreczenie Kanału Zyblikiewicza Nr 1 w km 6+430 projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia w ramach projektowanej "przebudowy gazociągu średniego Bolesław-Szczucin, odcinek od stacji w m. Bolesław do m. Medzrechów ( etap I )"OŚ. 6224 / 3 / 200710-05-2007 13:2810-05-2007 11:30Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
2007/B/0012zatwierdzenie "Projektu prac geologicznych do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla projektu budowlanego obwodnicy miasta Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 Wiśniówka-Kielce-Szczucin-Tarnów-Jasło, km 108+300,00do115+146,10 na terenie gm. Dąbrowa Tarnowska"OŚ. 7530 / 1 / 200702-04-2007 15:4402-04-2007 13:46Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
2007/A/0016zezwolenie na usunięcie 7 drzew z działek nr 984/52, 986 i 799/6 położonych w m. Dąbrowa Tarnowska oraz z działeki nr 1045/5 położonej w m. Nieczajna GórnaOŚ. 6110 / 6 / 200716-04-2007 15:1316-04-2007 13:14Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
2007/A/0017zezwolenie na usunięcie 5 drzew ( klonów ) z działki nr 1176 w m. SzczucinOŚ. 6110 / 7 / 200727-04-2007 10:3027-04-2007 08:31Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
z 278