Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2687960
z 268796
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
759/2021Decyzja zezwalająca Centrum Badań i Ochrony Różnorodności Biologicznej Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce na umyślne zrywanie lub uszkadzanie, zbiór oraz posiadanie i przetrzymywanie na terenie województwa śląskiego okazów następujących gatunków: kłoć wiechowata Cladium mariscus, ramienica wieńcowa Chara braunii, ramienica kosmata Chara hispida, ramienica kolczysta Chara aculeoata, ramienica wielokolczasta Chara polyacantha, krynicznik giętki Nitella flexilis, krynicznik smukły Nitella gracilis, krynicznik kolczysty Nitella mucronata, krynicznik ciemny Nitella opaca, krynicznik obskubany Nitella syncarpa, krynicznica tępa Nitella obtusa, rozsocha skupiona Tolypella glomerata, jezierza mniejsza Najas minor.WPN.6400.10.202119-10-2021 09:5619-10-2021 09:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
863/2021Wniosek o zezwolenie Centrum Badań i Ochrony Różnorodności Biologicznej Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce na umyślne zrywanie lub uszkadzanie, zbiór oraz posiadanie i przetrzymywanie na terenie województwa śląskiego okazów następujących gatunków: kłoć wiechowata Cladium mariscus, ramienica wieńcowa Chara braunii, ramienica kosmata Chara hispida, ramienica kolczysta Chara aculeoata, ramienica wielokolczasta Chara polyacantha, krynicznik giętki Nitella flexilis, krynicznik smukły Nitella gracilis, krynicznik kolczysty Nitella mucronata, krynicznik ciemny Nitella opaca, krynicznik obskubany Nitella syncarpa, krynicznica tępa Nitella obtusa, rozsocha skupiona Tolypella glomerata, jezierza mniejsza Najas minor.WPN.6400.10.202119-10-2021 09:5619-10-2021 09:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Biologii, Centrum Badań i Ochrony Różnorodności Biologicznej
849/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na zniszczenie siedliska ptaków w związku z wycinką drzewa ul. Włoska 6-8 (nr działki nr 1697/74) w Tarnowskich GórachWPN.6401.353.202119-10-2021 09:5619-10-2021 09:56Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachWspólnota Mieszkaniowa przy ul. Włoskiej 6-8
195/2021Decyzja - pozwolenie na wytwarzanie odpadówRS.6220.3.2021.AP19-10-2021 09:5519-10-2021 09:55Starostwo Powiatowe w Białej PodlaskiejStarosta Bialski
1059/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewWS-05.6131.2.186.2021.AU19-10-2021 09:5519-10-2021 09:55Urząd Miasta KrakowaUniwersytet Jagielloński
1818/2021zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomościOSE-ZI.6131.943.2021.SP19-10-2021 09:5319-10-2021 09:53Urząd Miejski w Bielsku Białej*******
1868/2021Brak sprzeciwu wobec zamiaru usunięcia drzewOSE-ZI.6131.943.2021.SP19-10-2021 09:5319-10-2021 09:53Urząd Miejski w Bielsku BiałejPrezydent Miasta Bielska-Białej
1869/2021zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomościOSE-ZI.6131.958.2021.SP19-10-2021 09:5319-10-2021 09:53Urząd Miejski w Bielsku Białej*******
1871/2021zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomościOSE-ZI.6131.959.2021.SP19-10-2021 09:5319-10-2021 09:53Urząd Miejski w Bielsku Białej*******
570/2021wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachOSE-UZ.6220.35.2021.AS19-10-2021 09:5219-10-2021 09:52Urząd Miejski w Bielsku BiałejMiejski Zarząd Dróg
z 268796