Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2726218
z 272622
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
2/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewuGNRiL.6131.7.2.202226-01-2022 16:5826-01-2022 16:58Urząd Miejski w WyrzyskuMuzeum Okręgowe im. Stanisłwa Staszica
165/2022Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Łochynia przy ul. Mykanowskiej w gminie MykanówWOOŚ.410.559.2021.AOK26-01-2022 15:3426-01-2022 15:34Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
166/2022Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wola Hankowska przy ul. Akacjowej, Dworskiej i Leśnej w gminie MykanówWOOŚ.410.558.2021.AOK26-01-2022 15:3426-01-2022 15:34Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
167/2022Opinia (ponowna) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla terenu części sołectwa Warszowice w gminie Pawłowice – Etap IIWOOŚ.410.8.2022.AB26-01-2022 15:3426-01-2022 15:34Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
168/2022Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północno – wschodniej części miasta PorębaWOOŚ.410.551.2021.AOK26-01-2022 15:3426-01-2022 15:34Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1963/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie tam bobra europejskiego w miejscowości Wieprz, działka 3588/10 przy ul. CesarskiejWPN.6401.760.2021.MS26-01-2022 15:3426-01-2022 15:34Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachGrupa Żywiec S.A. Arcyksiążęcy Browar w Żywcu
169/2022Decyzja zezwalająca Grupie Żywiec S.A. Arcyksiążęcy Browar w Żywcu, ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec na niszczenie tam zbudowanych przez jedną rodzinę bobra europejskiego (Castor fiber), na rowie zlokalizowanym na działce nr 3885/10 przy ul. Cesarskiej w Wieprzu, w celu ochrony budynków mieszkalnych i usługowych (m.in. hotelarskich) przed podtopieniamiWPN.6401.760.2021.MS.126-01-2022 15:3426-01-2022 15:34Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
170/2022Decyzja zezwalająca konsorcjum firm Kobylarnia S.A. z siedzibą w Kobylarni, ul. Zakole 1, 86-061 Brzoza i Mirbud S.A. z siedzibą w Skierniewicach, ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania oraz niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd lub innych schronień w odniesieniu do 14 par bogatki (Parus major), 10 par modraszki (Cyanistes caeruleus), 9 par sójki (Garrulus glandarius), 9 par kosa (Turdus merula), 3 par szpaka (Sturnus vulgaris) oraz 4 osobników borowca wielskiego (Nyctalus noctula), poprzez wycinkę 49 szt. drzew kolidujących z realizacją inwestycji polegającej na Budowie obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów) – od km. 105+836 do km 122+500, rosnących w od km 105+600 do km 111+000 i od km 122+000 do 122+500WPN.6401.762.2021.MS.126-01-2022 15:3426-01-2022 15:34Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1974/2021Wniosek o zezwolenie na niszczenie gniazd i siedlisk ptaków i nietoperzy w związku z wycinką drzew - budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia DK78.WPN.6401.762.2021.MS26-01-2022 15:3426-01-2022 15:34Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachKOBYLARNIA S.A.
153/2022Wniosek o wydanie zezwolenia płoszenie i odstrzał kormorana czarnego, czapli siwej, wydry i bobra europejskiego na obiektach: Pogórze, gm. Skoczów; Iłownica i Landek, gm. JasienicaWPN.6401.44.2022.MS126-01-2022 15:3426-01-2022 15:34Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachGospodarstwo Rybackie w Pogórzu Sp. z o.o.
z 272622