Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2787356
z 278736
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
5/2022Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrzaOŚ.6224.1.2022.DW19-08-2022 14:1919-08-2022 14:19Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście LubawskimLubawska Spółka Komunalna Sp. z o.o.
6/2022Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrzaOŚ.6224.2.2022.DW19-08-2022 14:1919-08-2022 14:19Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście LubawskimSZYNAKA Sp. z o.o Fabryka Mebli
1492/2022Decyzja nakazująca Gminie Zabrze, jako posiadaczowi odpadów, usunięcie z terenu działki o nr 661/31, k.m. 5, obręb 0002, położonej przy ul. Drzymały w Zabrzu, stanowiącej własność Gminy Zabrze, odpadówWSI.473.6.2020.KN.1419-08-2022 14:0219-08-2022 14:02Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1493/2022Zgłoszenie prowadzenia działań: Przebudowa przepustu dojazdowego w Szczyrku przy ul. Jodłowej, na dz. nr 5777/1, 57772, 6114/1, 5693WPN.670.189.2022.DS19-08-2022 14:0219-08-2022 14:02Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******
1494/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów, w związku z planowaną wycinką drzewa przy ul. Kazimierza Wielkiego 2 w KnurowieWPN.6401.249.2022.DT19-08-2022 14:0219-08-2022 14:02Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachLokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
1968/2020Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi ekspresowej S1 odcinek Mysłowice - Lędziny (jezdnia prawa i lewa)”WOOŚ.420.19.2020.KC19-08-2022 14:0219-08-2022 14:02Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,*******
1969/2020Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi ekspresowej S1 odcinek Mysłowice - Lędziny (jezdnia prawa i lewa)” realizowanego na terenie miasta Mysłowice; Ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoWOOŚ.420.19.2020.KC.719-08-2022 14:0219-08-2022 14:02Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1495/2022Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi ekspresowej S1 odcinek Mysłowice - Lędziny (jezdnia prawa i lewa)”WOOŚ.420.19.2020.KC.3019-08-2022 14:0219-08-2022 14:02Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1496/2022Zgłoszenie prowadzenia działań: Utrzymanie koryta potoku Słonica, Bielsko-Biała - Hałcnów km potoku 7+100 - 7+500WPN.670.190.2022.CP19-08-2022 14:0219-08-2022 14:02Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny Kęty
51/2022Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewBI.IP.6131.139.2022.MK19-08-2022 13:5919-08-2022 13:59Urząd Miejski w Brześciu KujawskimBurmistrz Brześcia Kujawskiego
z 278736