Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2677991
z 267800
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
486/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków objętych ochronąWPN-II.6401.64.2021.MN17-09-2021 13:1517-09-2021 13:15Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KielcachUrząd Miejski w Stąporkowie
487/2021Zezwolenie na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną częściowąWPN-II.6401.64.2021.MN17-09-2021 13:1517-09-2021 13:15Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KielcachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
217/2021wniosek o usunięcie drzew na terenie działki nr 6754, 1920/180, 1103/10 w miejscowości AndrychówWSR.613.86.2021.JK17-09-2021 13:1517-09-2021 13:15Starostwo Powiatowe w WadowicachGmina Andrychów
216/2021decyzja - zmiana oznaczenia prowadzącego instalację zakładu zlokalizowanego w Kleczy Dolnej 291A objętą pozwoleniem na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza udzielonego decyzją z dnia 08.12.2020r., znak: WSR.6224.14.2020.JKWSR.6224.12.2021.JK17-09-2021 13:1317-09-2021 13:13Starostwo Powiatowe w WadowicachStarosta Wadowicki
215/2021wniosek o przeniesienie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza udzielonego decyzją z dnia 08.12.2020r., znak: WSR.6224.14.2020.JKWSR.6224.12.2021.JK17-09-2021 13:0817-09-2021 13:08Starostwo Powiatowe w WadowicachZPHU "MEBLE-KLESZCZ" Kamil Kleszcz
8/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z przewiązką, przebudowa istniejącego budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym na działkach nr 2096, 2097/2, 2102/1, 2102/2, 2103/1, 2103/2, 2109, 2110/1, 2110/2, 2111, 2112/1, 2112/2, 2113, 2114/1, 2114/3, 2114/4 w Woli Rzędzińskiej”IR.6220.5.202117-09-2021 13:0617-09-2021 13:06Urząd Gminy TarnówPOLMARK Sp. z o. o. Sp. K.
123/2021Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z przewiązką, przebudowa istniejącego budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym na działkach nr 2096, 2097/2, 2102/1, 2102/2, 2103/1, 2103/2, 2109, 2110/1, 2110/2, 2111, 2112/1, 2112/2, 2113, 2114/1, 2114/3, 2114/4 w Woli Rzędzińskiej”IR.6220.5.202117-09-2021 13:0617-09-2021 13:06Urząd Gminy TarnówWójt Gminy Tarnów
311/2021wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 3 egz.DRW-I.7120.106.202117-09-2021 13:0517-09-2021 13:05Urząd Marszałkowski Województwa OpolskiegoMarszałek Województwa Opolskiego
572/2021(MAZ) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówMAZ-OD-I.6131.773.202117-09-2021 12:5917-09-2021 12:59Urząd Miasta LublinSpółdzielnia Mieszkaniowa "CZUBY"
692/2021(MAZ) Decyzja na usunięcie drzew lub krzewówMAZ-OD-I.6131.773.202117-09-2021 12:5917-09-2021 12:59Urząd Miasta LublinPrezydent Miasta Lublin
z 267800