Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 990
z 99
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
72/2014Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachGKOŚ.6220.8.09.10.1129-10-2014 14:5329-10-2014 14:53Urząd Gminy ŻukowiceINFUSION Polska Sp. z o.o.
32/2012Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Bioelektrowni Rolniczej o mocy 1,9 MWe w Dobrzejowicach, powiat Głogów"GKOŚ.7625.12.2010.201231-12-2012 10:3931-12-2012 10:39Urząd Gminy ŻukowiceBIOGAA ENERGY I Sp. z o.o.
63/2014Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu Dobrzejowice (Wiekowice)IGP.6721.P.201102-10-2014 13:5602-10-2014 13:56Urząd Gminy ŻukowiceRada Gminy Żukowice
131/2013Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej 220/110 kV ŻukowiceIGP.6721.P.SE.201229-10-2014 14:4729-10-2014 14:47Urząd Gminy ŻukowiceAPU Tomasz Rodkiewicz
19/2013Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rozbudowy stacji elektroenergetycznej 220/110 kV ŻukowiceIGP.6721.P.SE.201305-03-2013 14:0905-03-2013 14:09Urząd Gminy ŻukowiceAPU Tomasz Rodkiewicz
56/2014Prognoza oddziaływania na środowisko MPZP dla obrębu Dankowice oraz części obrębów Bukwica i NielubiaIGP.6721.P.TP.201331-03-2014 15:1231-03-2014 15:12Urząd Gminy ŻukowiceBiuro Urbanistyczne ECOLAND
62/2014Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu Dankowice oraz części obrębów Bukwica i NielubiaIGP.6721.P.TP.201302-10-2014 13:5602-10-2014 13:56Urząd Gminy ŻukowiceRada Gminy Żukowice
61/2014opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie projektu MPZP dla obrębu Dankowice oraz części obrębów Bukwica i NielubiaIGP.6721.P.TP.201331-03-2014 15:1231-03-2014 15:12Urząd Gminy ŻukowiceRDOŚ
59/2014opinia Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu w sprawie projektu MPZP dla obrębu Dankowice oraz części obrębów Bukwica i NielubiaIGP.6721.P.TP.201331-03-2014 15:1231-03-2014 15:12Urząd Gminy ŻukowiceDolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
55/2014Projekt MPZP dla obrębu Dankowice oraz części obrębów Bukwica i NielubiaIGP.6721.P.TP.201331-03-2014 15:1231-03-2014 15:12Urząd Gminy ŻukowiceBiuro Urbanistyczne ECOLAND
z 99