Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2688065
z 268807
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
163/2021Wydanie zezwolenia na usunięcie roślinBS.613.1.86.202119-10-2021 11:3619-10-2021 11:36Starostwo Powiatowe w MikołowieGmina Ornontowice
126/2021wniosek o wydanie decyzji na usuniecie drzew, dz. nr 282/2, obręb GrzędyWIP.613.82.202119-10-2021 11:3619-10-2021 11:36Starostwo Powiatowe w WałbrzychuGmina Czarny Bór
127/2021wniosek o wydanie decyzji na usuniecie drzewa, dz. nr 417/2, obręb WitkówWIP.613.81.202119-10-2021 11:3619-10-2021 11:36Starostwo Powiatowe w WałbrzychuGmina Czarny Bór
880/2021Decyzja zezwalająca osobom fizycznym na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania oraz na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd w odniesieniu do 1 pary sierpówki w związku z planowaną wycinką 1 szt. topoli kanadyjskiej, rosnącej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 52/57, przy ul. Krakowskiej/Kieleckiej w BędzinieWPN.6401.328.202119-10-2021 11:3519-10-2021 11:35Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
24/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:„Posadowienie kontenerowej stacji paliw z lokalizacją w Elblągu przy ul. Lotniczej 8B, dz. ew. nr 39 obręb 23”.DOŚ.6220.8.2021.AZ19-10-2021 11:3319-10-2021 11:33Urząd Miejski w ElbląguAeroklub Elbląski
133/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:„Posadowienie kontenerowej stacji paliw z lokalizacją w Elblągu przy ul. Lotniczej 8B, dz. ew. nr 39 obręb 23”.DOŚ.6220.8.2021.AZ19-10-2021 11:3319-10-2021 11:33Urząd Miejski w ElbląguPrezydent Miasta Elbląg
346/2021Wniosek o wygaszenie pozwolenia zintegrowanego udzielonego Komunalnemu Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Gogolin Sp. z o. o. decyzją Marszałka Województwa Opolskiego z 15 października 2007 r. nr ŚR.III-HS-6610-1-10/07 dla instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, o zdolności przyjmowania odpadów ok. 100 Mg/dobę i pojemności 330 000 Mg oraz pozostałych instalacji, zlokalizowanych w Gogolinie przy ul. Ligonia 15 (ze zmianami)DOŚ-III.7222.40.2021.JZ19-10-2021 11:3319-10-2021 11:33Urząd Marszałkowski Województwa OpolskiegoGEOTRANS S.A.
879/2021Decyzja zezwalająca Gminie Sosnowiec na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania oraz na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd w odniesieniu do 1 pary sierpówki, w związku z planowaną wycinką 1 szt. jesionu pensylwańskiego rosnącego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 4269, przy ul. Naftowej w SosnowcuWPN.6401.361.202119-10-2021 11:3119-10-2021 11:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
878/2021Decyzja zezwalająca osobie fizycznej na chów w miejscu zamieszkania, zbywanie, oferowanie do sprzedaży, wymianę lub darowiznę okazów gatunków oraz transport na terenie województwa śląskiego, następujących osobników ptaków: pójdźka Athene noctua – 1 osobnik, włochatka Aegolius funereus – 1 osobnik, puszczyk Strix aluco – 1 osobnik, puszczyk uralski Strix uralensis – 1 osobnik.WPN.6401.322.202119-10-2021 11:3119-10-2021 11:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
769/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na hodowlę, przetrzymywanie, transport i sprzedaż puszczyka, puszczyka uralskiego, włochatki i pójdźki (po 1 osobniku z każdegi gatunku)WPN.6401.322.202119-10-2021 11:3119-10-2021 11:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******
z 268807