Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2936242
z 293625
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
56/2023Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew z pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 551, ulica 3 Maja w Chełmży (działka ewidencyjna nr 359 z obrębu 09).GKM.6131.41.202307-12-2023 14:0107-12-2023 14:01Urząd Miasta ChełmżyZarząd Dróg Wojewódzkich
71/2023Zezwolenie na usunięcie trzech drzew zlokalizowanych przy ul. 3 Maja w Chełmży – droga wojewódzka nr 551 (działka geodezyjna nr 359 z obrębu 9) - Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu.GKM.6131.41.202307-12-2023 14:0107-12-2023 14:01Urząd Miasta ChełmżyBurmistrz Miasta Chełmży
303/2023wniosek o wydanie zgody nna niszczenie dwóch gniazd/miejsc lęgowych jerzyka Apus apus, pięciu gniazd/miejsc lęgowych wróbla Passer domesticus oraz trzech gniazd/miejsc lęgowych oknówki Delichon urbicum zlokalizowanych na budynku przy ul. Senatorskiej 3-21 w WałbrzychuWPN.6401.239.202307-12-2023 14:0007-12-2023 14:00Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuZarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu,Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu
302/2023zezwolenie na niszczenie dwóch gniazd/miejsc lęgowych jerzyka Apus apus, pięciu gniazd/miejsc lęgowych wróbla Passer domesticus oraz trzech gniazd/miejsc lęgowych oknówki Delichon urbicum zlokalizowanych na budynku przy ul. Senatorskiej 3-21 w WałbrzychuWPN.6401.239.2023.SM07-12-2023 14:0007-12-2023 14:00Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
278/2023wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instancji do chowu drobiu powyżej 40 000 stanowisk, zlokalizowanej na Fermie Drobiu w Bronowie (działka nr 259/2 i 259/1, obręb Bronów)DOS-I-II.7222.9.2023.IMz07-12-2023 13:5807-12-2023 13:58Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoUrząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
89/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr ewid. 996/2 obręb Żychlin.RGO.6131.121.202207-12-2023 13:5707-12-2023 13:57Urząd Gminy w ŻychlinieMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Domostwo w Żychlinie
90/2022Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr ewid. 996/2 obręb Żychlin.RGO.6131.121.2.202207-12-2023 13:5707-12-2023 13:57Urząd Gminy w ŻychlinieBurmistrz Gminy Żychlin
91/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o nr ewid. 862/1 obręb Żychlin.RGO.6131.124.202207-12-2023 13:5707-12-2023 13:57Urząd Gminy w Żychlinie*******
92/2022Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o nr ewid. 862/1 obręb Żychlin.RGO.6131.124.202207-12-2023 13:5707-12-2023 13:57Urząd Gminy w ŻychlinieBurmistrz Gminy Żychlin
93/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku jesion wyniosły, rosnących na terenie działki o nr ewid. 263 obręb Kruki.RGO.6131.125.202207-12-2023 13:5707-12-2023 13:57Urząd Gminy w ŻychlinieZarząd Powiatu w Kutnie
z 293625