Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2785030
z 278503
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1426/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża "Wesoła" do 31.08.2043 rokuWOOŚ.420.26.2022.MP11-08-2022 16:4011-08-2022 16:40Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******,Polska Grupa Górnicza Spółka z o.o.
1427/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa gazociągu na odcinku Węzeł Częstochowa-Huta Stolzle - Zakłady Chemiczne Rudniki-opracowanie dokumentacji projektowej"WOOŚ.420.32.2022.JŻ11-08-2022 16:4011-08-2022 16:40Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,*******
1428/2022Wniosek o zmianę decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o środowiskowych uwarunkowaniach z 26.07.2021 r. znak: WOOŚ.420.45.2020.MP1.12 dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi ekspresowej S1 w m. Dąbrowa Górnicza - jezdnia lewa i prawa"WOOŚ.420.33.2022.MP111-08-2022 16:4011-08-2022 16:40Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowice,MOSTY Katowice
1429/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i gniazd ptaków, w związku z termomodernizacją budynku przy ul. Szkolnej 4 w SosnowcuWPN.6401.479.2022.KB11-08-2022 16:4011-08-2022 16:40Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachWspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Szkolna 4 w Sosnowcu
1542/2022zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomościOSE-ZI.6131.829.2022.AI11-08-2022 16:2711-08-2022 16:27Urząd Miejski w Bielsku Białej*******
1423/2022Opinia (ponowna) do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy MiedźnaWOOŚ.410.357.2022.MM11-08-2022 16:1411-08-2022 16:14Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1201/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa rurociągu gazowego doprowadzającego gaz do instalacji energetycznego spalania paliw - Nowego Bloku gazowo-parowego w Rybniku"WOOŚ.420.7.2022.MK111-08-2022 16:1411-08-2022 16:14Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRybnik 2050 Sp. z o.o.,*******
1424/2022Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach: I. Stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowa rurociągu gazowego doprowadzającego gaz do instalacji energetycznego spalania paliw - Nowego Bloku gazowo-parowego w Rybniku”. II. Określająca istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia.WOOŚ.420.7.2022.MK1.1411-08-2022 16:1411-08-2022 16:14Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1425/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie koncesji nr 136/94 na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża "Staszic" w zakresie ustanowienia dodatkowego obszaru górniczego "Giszowiec I - Szyb IV" oraz w zakresie ustanowienia dodatkowego terenu górniczego "Giszowiec I - Szyb lV"WOOŚ.420.30.2022.MP11-08-2022 16:1411-08-2022 16:14Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachPolska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic,*******
287/2022Projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Ptasi Raj"11-08-2022 15:5811-08-2022 15:58Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
z 278503