Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2771137
z 277114
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
455/2022Wyniki pomiarówOŚZ.6223.7.202228-06-2022 07:3628-06-2022 07:36Starostwo Powiatowe w OpocznieZakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
161/2021Wniosek o wydanie decyzji dotyczącej pozwolenia na wytwarzanie odpadów.OŚR.6220.5.202127-06-2022 16:4627-06-2022 16:46Starostwo Powiatowe w WieliczceDariusz Zduleczny PPHU TOK FREZ
7/2022Decyzja udzielająca pozwolenia na wytwarzanie odpadów.OŚR.6220.5.202127-06-2022 16:4627-06-2022 16:46Starostwo Powiatowe w WieliczceStarosta Wielicki.
6/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew z terenu działki nr 252 w m. SzarówOSR.613.4.202227-06-2022 16:4127-06-2022 16:41Starostwo Powiatowe w WieliczceGmina Kłaj
172/2020Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic adm. J. Unruga i Puckiej27-06-2022 16:1327-06-2022 16:13Urząd Miasta GdyniPREZYDENT MIASTA GDYNI
46/2022Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic adm. J. Unruga i Puckiej27-06-2022 16:1327-06-2022 16:13Urząd Miasta GdyniPREZYDENT MIASTA GDYNI
47/2022PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic adm. J. Unruga i Puckiej27-06-2022 16:1327-06-2022 16:13Urząd Miasta GdyniPREZYDENT MIASTA GDYNI
263/2022Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic adm. J. Unruga i Puckiej27-06-2022 16:1327-06-2022 16:13Urząd Miasta GdyniPREZYDENT MIASTA GDYNI
16/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachOŚiGL.6220.9.2022.AK27-06-2022 15:5227-06-2022 15:52Urząd Miejski w Sędziszowie MałopolskimSTELMET Sp.J.
1128/2022Wniosek o zmianę decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 15 maja 2019 r. znak WPN.6401.262.2019.ZB , zmienioną decyzją z 13 maja 2021 r. znak WPN.6401.262.2019.ZB.1, w sprawie zezwolenia Konsorcjum NDI na umyślne chwytanie, przetrzymywanie oraz umyślne przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca płazów i gadów z terenu inwestycji rozbudowy DK 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do rozbudowywanego węzła DK 81 z DK 86 – etap I, w odniesieniu do następujących gatunków: żaba trawna (Rana temporaria), żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus), żaba wodna (Pelophylax esculentus), żaba jeziorkowa (Pelophylax lessonae), ropucha szara (Bufo bufo), rzekotka drzewna (Hyla arborea), traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris), traszka grzebieniasta (Triturus cristatus), jaszczurka zwinka (Lacerta agilis), padalec zwyczajny (Anguis fragilis), zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix), w zakresie terminu obowiązywania zezwoleniaWPN.6401.262.2019.KB.227-06-2022 15:3827-06-2022 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachNDI S.A.,NDI Sp. z o.o.,Balzola Polska z siedzibą w Warszawie
z 277114