Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 566
z 57
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów G.B.4/7635/44/201126-05-2011 10:0712-07-2011 10:00Urząd Gminy w Szczercowie***
1/2012Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości07-08-2012 11:5607-08-2012 11:56Urząd Gminy w SzczercowieWójt Gminy Szczerców
1/2013Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru Gminy Szczerców obejmującego tereny w miejscowościach: Szczerców, Polowa, Borowa, KościuszkiGB.2 7322.1/2009-201325-03-2013 13:0925-03-2013 13:09Urząd Gminy w SzczercowieWójt Gminy Szczerców
1/2014Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach11-03-2014 12:0011-03-2014 12:00Urząd Gminy w SzczercowieWójt Gminy Szczerców
1/2016Projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Szczerców02-01-2017 09:0502-01-2017 09:05Urząd Gminy w SzczercowieWójt Gminy Szczerców
1/2017Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu produkcyjno-remontowego środków transportu, nadwozi do pojazdów silnikowych na dzialce nr ew. 498/2 obręb Grudna, gm. Szczerców w zakresie realizacji:hali produkcyjnej - istniejący budynek magazynowy - projektowana zmiana sposobu użytkowania; kabiny lakierniczo-suszarniczej; hali montażowej; hali magazowej; miejsc parkingowych dla pojazdów pracowników;BR.2.2011/2016/201716-01-2017 15:2316-01-2017 15:23Urząd Gminy w SzczercowieWójt Gminy Szczerców
10/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów G.B.4/7635/17/201125-05-2011 14:2512-07-2011 10:02Urząd Gminy w Szczercowie*******
10/2012Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru Gminy Szczerców obejmującego tereny w miejscowościach: Szczerców, Grudna13-08-2012 15:4713-08-2012 15:47Urząd Gminy w SzczercowieWójt Gminy Szczerców
10/2013Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru Gminy Szczerców obejmującego tereny w miejscowościach: Szczerców, Grudna.GB.2.7322.1/2009-201325-03-2013 15:3825-03-2013 15:38Urząd Gminy w SzczercowieWójt Gminy Szczerców
10/2015Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy SzczercówBR.3.6721.3.201520-11-2015 13:4620-11-2015 13:46Urząd Gminy w SzczercowieWójt Gminy Szczerców
z 57