Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1806
z 181
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo, gm. Przasnysz.Gpk.6220.13.2015.KS15-01-2016 14:2215-01-2016 14:22Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
169/2014Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3232W Dobrzankowo-Fijałkowo-Wyrąb Karwacki oraz drogi powiatowej nr 3233W Dobrzankowo-Helenowo-Bogate w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II „Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”Gpk.6220.7.2014.KS29-09-2014 13:5729-09-2014 13:57Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
55/2011Decyzja odmawiająca zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew (lipy) z pasa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz-Baranowo w m. Bartniki, działka nr 218Gpk.6131.17.2011.IŚ20-05-2011 14:2220-05-2011 12:23Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
12/2018Decyzja odmawiająca zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew (jesion) z drogi powiatowej nr 3228 W w m. Wandolin, dz. nr 47.Or.6131.11.2018.BK08-06-2018 14:1808-06-2018 14:18Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
5/2020Decyzja uchylająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Przasnysz” zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 203/248 obręb geodezyjny Sierakowo.Gpk.6220.10.1.2017.2020.KS05-08-2020 15:2505-08-2020 15:25Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
154/2016Decyzja umarzająca postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika o obsadzie 39 900 sztuk brojlerów tj. 159,6 DJP, w systemie chowu ściółkowego wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Cierpigórz na fragmencie działki o nr ew. 50/2, gmina Przasnysz, powiat przasnyski, województwo mazowieckie.Gpk.6220.6.2016.KS16-08-2016 12:5716-08-2016 12:57Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
77/2013Decyzja nie wyrażająca zgody na wycięcie drzewa szt.1 (jesion) z pasa drogi powiatowej nr. 3237W Lipa- Karwacz, położonego w miejscowości Stara Krępa.Gpk. 6131.29.2013 MG.12-07-2013 15:4412-07-2013 15:44Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
2009/B/0009Decyzja nie zezwalająca na na usunięcie 8 szt. drzew (kasztanowce) z pasa drogi drogi powiatowej nr 3230W Sierakowo-Cierpigórz-Przasnysz w m. Leszno.Gpk.7635/10/0908-05-2009 11:2108-05-2009 09:25Urząd Gminy Przasnysz
2010/B/0015Decyzja nie zezwalająca na usunięcie 12 szt. drzew (topole) z terenu nieruchomości w m. Bogate, dz. nr 420/2.Gpk.7635/19/1030-04-2010 15:5630-04-2010 14:07Urząd Gminy Przasnysz
53/2022Decyzja o odmowie wydania decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachGpk.6220.20.2021.AJ21-07-2023 15:2521-07-2023 15:25Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
z 181