Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1806
z 181
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2010Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew (klon, jesiony amerykańskie) z pasa drogi wojewódzkiej nr 544 w miejscowości Klewki.Gpk.7635/45/1006-12-2010 15:2906-12-2010 14:42Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
1/2012Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.Gpk.6220.9.2011.KS04-01-2012 15:4804-01-2012 15:48Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
1/2013Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew .Gpk.6131.1.2013 MG08-02-2013 14:1508-02-2013 14:15Urząd Gminy Przasnysz*******
1/2014Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji paliw płynnych PKN ORLEN SP 1544 na działce nr ewid. 55/1 w Sierakowie, gm. Przasnysz.Gpk.6220.10.2013.KS04-02-2014 10:2204-02-2014 10:22Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
1/2015Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie systemu opalania- zastosowanie pyłu węgla brunatnego w istniejącej instalacji wytwórni mas bitumicznych zlokalizowanej na działce nr 1/7 obręb Osówiec Szlachecki, gmina Przasnysz.Gpk.6220.1.2015.KS19-01-2015 14:3819-01-2015 14:38Urząd Gminy PrzasnyszPrzedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o
1/2016Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działkach o nr ew. 358/1 i 358/2, miejscowość Leszno, powiat przasnyski.Gpk.6220.1.2016.KS11-01-2016 14:3011-01-2016 14:30Urząd Gminy PrzasnyszLipno
1/2017Decyzja umarzająca postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie płyty do bioremediacji gleby metodą ex situ na działce nr 1/9 w Osówcu Szlacheckim.Gpk.6220.12.2016.KS11-01-2017 14:1911-01-2017 14:19Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
1/2018Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzew (kasztanowiec) z drogi powiatowej nr 3230W w m. Leszno, dz. nr 214.Or.6131.8.2018.BK15-02-2018 11:1815-02-2018 11:18Urząd Gminy PrzasnyszPowiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu
1/2019Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kurnika o obsadzie 39 900 sztuk brojlerów tj. 159,6 DJP, w systemie chowu ściółkowego wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Księstwo na części działki o nr ew. 40/1, w obrębie geodezyjnym Cierpigórz , gm. Przasnysz.Gpk.6220.12.2018.KS13-07-2023 15:0413-07-2023 15:04Urząd Gminy Przasnysz*******
1/2020Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Przasnysz” zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 203/248 obręb geodezyjny Sierakowo.Gpk.6220.10.2017.KS11-03-2020 15:4311-03-2020 15:43Urząd Gminy PrzasnyszWójt Gminy Przasnysz
z 181