Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2910533
z 291054
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
133/2023opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Droga Mazowiecka i MagazynowaPP-II.6721.5.202227-09-2023 13:2627-09-2023 13:26Urząd Miejski GrudziądzPrezydent Grudziądza
139/2023opracowanie ekofizjograficzne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Droga Mazowiecka i MagazynowaPP-II.6721.5.202227-09-2023 13:2627-09-2023 13:26Urząd Miejski GrudziądzPrezydent Grudziądza
135/2023projekt prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Droga Mazowiecka i MagazynowaPP-II.6721.5.202227-09-2023 13:2627-09-2023 13:26Urząd Miejski GrudziądzPrezydent Grudziądza
134/2023opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Droga Mazowiecka i MagazynowaPP-II.6721.5.202227-09-2023 13:2627-09-2023 13:26Urząd Miejski GrudziądzPrezydent Grudziądza
137/2023wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Droga Mazowiecka i MagazynowaPP-II.6721.5.202227-09-2023 13:2627-09-2023 13:26Urząd Miejski GrudziądzPrezydent Grudziądza
689/2023PostanowienieOŚZ.6123.330.202327-09-2023 13:2427-09-2023 13:24Starostwo Powiatowe w OpocznieStarosta Opoczyński
688/2023WniosekOŚZ.6123.330.202327-09-2023 13:2227-09-2023 13:22Starostwo Powiatowe w OpocznieWójt Gminy Mniszków
13/2023OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoA-II-8.6721.7.2023.EZ27-09-2023 13:1827-09-2023 13:18Urząd Miejski w KoszaliniePrezydent Miasta Koszalina
86/2023wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewRO.613.46.2023.LZ27-09-2023 13:1727-09-2023 13:17Starostwo Powiatowe w KońskichGmina Radoszyce
87/2023zezwolenie na wycinkę drzewRO.613.46.2023.LZ27-09-2023 13:1727-09-2023 13:17Starostwo Powiatowe w KońskichStarosta Konecki
z 291054