Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4894
z 490
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2010/D/0001"Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lęborskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015"15-04-2010 08:5507-05-2010 10:12Starostwo Powiatowe w Lęborku
2010/D/0002"Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Lęborskiego i Gmin Powiatu Lęborskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015"15-04-2010 08:4607-05-2010 10:12Starostwo Powiatowe w Lęborku
2008/B/02381) na odprowadzenie podczyszczonych wód opadowych do odbiornika kanału Lubowidzkiego, 2) wykonania urządzeń oczyszczajacych wody opadowe z istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej w miejscowości MOSTY gm.Nowa Wieś Lęborska.ROŚ.I-6223/287/0608-08-2008 11:4912-08-2008 06:24Starostwo Powiatowe w Lęborku
2008/B/01781. Na pobór wody powierzchniowej z jeziora Osowo do nawadniania upraw szkółki leśnej Leśnictwa Okalice gm.Cewice 2. Wygasza się pozowlenie wodnoprawne nr 43/94 z dn. 31-01-1995 r.(pismo nr OŚ-IX-6210/4/95 wydane przez UW Słupsk.ROŚ.I-6223/251/0505-08-2008 08:2605-08-2008 10:06Starostwo Powiatowe w Lęborku
2008/B/01751. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych z terenu zakładu do rzeki Okalicy. 2.Wygasza się z dn.31.12.2005 r. pozwolenie wodnoprawne nr 826/95 z 26.05.1995 r. wydane przez Urzad Wojewódzki w Słupsku. Ogranicza się ilość odprowadzanych wód.ROŚ.I-6223/247/0504-08-2008 14:5704-08-2008 13:23Starostwo Powiatowe w Lęborku
2008/B/01791. Wygasza się pozwolenie wodnoprawne nr 179/04 z dn.25.06.2004 r. ROŚ.I-6223/208/04. 2. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w Lęborku do rzeki Łeby.ROŚ.I-6223/252/0605-08-2008 08:3805-08-2008 10:08Starostwo Powiatowe w Lęborku
1/2014Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczneOŚ.6221.1.201406-02-2014 12:3706-02-2014 12:37Starostwo Powiatowe w LęborkuPolkomtel Sp. z o.o.
220/2014DecyzjaOŚ.613.69.201416-03-2015 11:5116-03-2015 11:51Starostwo Powiatowe w LęborkuStarosta Lęborski
222/2014DecyzjaOŚ.613.70.201416-03-2015 12:1816-03-2015 12:18Starostwo Powiatowe w LęborkuStarosta Lęborski
218/2014DecyzjaOŚ.613.68.201416-03-2015 11:3816-03-2015 11:38Starostwo Powiatowe w LęborkuStarosta Lęborski
z 490