Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2800628
z 280063
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
363/2022WNIOSEK o wydanie zezwolenia na umyślne chwytanie, transport, czasowe przetrzymywanie okazów gatunków. odłowu ryb, Prace będą wykonywane w ramach projektu PGW Wody Polskie, RZGWw Szczecinie pn.: PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ WDORZECZUODRY i WISŁY –Komponent 1: Ochrona przed powodzią Dolnej i Środkowej OdryPodkomponent 1B: Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze Kontrakt 1B.2/1:Prace Modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I – Prace modernizacyjnewcelu zapewnienia zimowego lodołamania – Część 1.WPN-I.6401.158.2022.MJ30-09-2022 16:3130-09-2022 16:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Zakład Badań Ekologicznych w Krakowie
572/2022DECYZJA zezwalająca na umyślne chwytanie, chwilowe przetrzymywanie oraz umyślne przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca tj. poza obszar wykonywanych prac wymienionych gatunków (wykaz w decyzji) z rejonu m. Słubice, n. Górzyca , m. Kostrzyn nad OdrąWPN-I.6401.158.2022.MJ30-09-2022 16:3130-09-2022 16:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
1068/2022DECZYZJA zmieniająca decyzję własną, znak: WPN-I.6401.158.2022.MJ z dnia 22 kwietnia 2022 r. zezwalającą na wykonanie niżej czynności, tj.: umyślne chwytanie, chwilowe przetrzymywanie oraz umyślne przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca tj. poza obszar wykonywanych prac niżej wymienionych gatunków w decyzji z poniższych lokalizacji: 1.Odcinek rzeki Odry w km 581,0-585,7 – rejon m. Słubice; 2.Odcinek rzeki Odry w km 604,0-605,0 – rejon m. Górzyca – Reitwein; 3.Odcinek rzeki Odry w km 613,5 -614,7 – rejon m. Kostrzyn nad Odrą;WPN-I.6401.158.2022.MJ30-09-2022 16:3130-09-2022 16:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
1069/2022WNIOSEK o wydanie zezwolenia na myślne chwytanie, transport, przetrzymywanie okazów gatunków. Polowy monitoringowe wykonane będą na stanowiskach JCWP Odra od Nysy Łużyckiej do Warty PLRWPN-I.6401.306.2022.MJ30-09-2022 16:3130-09-2022 16:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Zakład Badań Ekologicznych w Krakowie
1070/2022DECZYZJA zezwalająca firmie Budimex S.A. Warszawa na umyślne niszczenie okazów siedlisk kotewki orzech wodny Trapa natans (75 m2) oraz umyślne przemieszczanie w środowisku przyrodniczym z terenu działki o numerze ewidencyjnym 1 obręb Górzyca, gmina Górzyca oraz 792/5 obręb Świecko, gmina Słubice w pola międzyostrogowe sąsiadujące z terenem budowy poza strefę oddziaływania prac (w obrębie tej samej działki geodezyjnej) w związku z realizacją kontraktu 1B.2 „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania” Zadanie IB.2/1.WPN-I.6400.25.2022.MJ30-09-2022 16:3130-09-2022 16:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
1071/2022WNIOSEK o wydanie zezwolenia na przetrzymywanie okazów gatunków ptakaWPN-I.6401.305.2022.MJ30-09-2022 16:3130-09-2022 16:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.*******
1072/2022WNIOSEK o zmianę decyzji z dnia 03 września 2020 r., znak: WPN-1.6401.304.2020.MJ Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, następnie zmienionej decyzją z dnia 26 października 2021 roku, znak: WPN-1.6401 331.2021 MJ, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, w której zezwolono Miastu Gorzów Wielkopolski na umyślne niszczenie 2 (dwóch) gniazd kosa Turdus merula wraz z siedliskiem lęgowym znajdujących się na drzewach z gatunku lipa drobnolistna Tilia cordata (nr 200 oraz nr 205) rosnących przy ul. Kosynierów Gdyńskich w Gorzowie Wielkopolskim (działka ewidencyjna 2629/3 obręb 0005 Śródmieście. Miasto Gorzów Wkp.)WPN-I.6401.315.2022.MJ30-09-2022 16:3130-09-2022 16:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Miasto Gorzów Wlkp.
1073/2022WNIOSEK o zmianę decyzji z dnia 25 września 2020 r., znak: WPN-1.6401.306.2020. JK Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, następnie zmienionej decyzją z dnia 26 października 2021 roku, znak: WPN-1.6401.332.2021 MJ, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, w której zezwolono Miastu Gorzów Wielkopolski na umyślne niszczenie 4 (czterech) gniazd (odpowiednio: modraszki Cyanistes caeruleus, kosa Turdus merula. bogatki Parus major, modraszki Cyanistes caeruleus) wraz z siedliskami lęgowymi znajdującymi się na drzewach z gatunku lipa drobnolistna Tilia cordata (nr 58, 72, 86, 89) rosnących przy ul. Kosynierów Gdyńskich w Gorzowie Wielkopolskim (działka ewidencyjna 2629/3 obręb 0005 Śródmieście. Miasto Gorzów Wlkp.) ze względu na konieczność wycinki drzew w związku z realizacją przebudowy drogiWPN-I.6401.314.2022.MJ30-09-2022 16:3130-09-2022 16:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Miasto Gorzów Wlkp.
1346/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na odstrzał bobrów oraz rozbiórkę tam i żeremi bobrowych w obrębie potoku Zalasówka (dz. nr 99), na wysokości działek nr: 569/1 i 564 w m. Ryglice, gm. RygliceST-I.6401.44.2022.MA30-09-2022 16:0330-09-2022 16:03Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieUrząd Miejski w Ryglicach
1405/2022Decyzja - Zezwolenie na zniszczenie (rozbiórkę) 2 tam wybudowanych przez bobry europejskie (Castor fiber), na potoku Zalasówka (dz. nr 99), na wysokości działki nr 569/1 w m. Ryglice, gm. RygliceST-I.6401.44.2022.MA30-09-2022 16:0330-09-2022 16:03Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
z 280063