Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2761710
z 276171
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
183/2022wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewówDŚ-V.7170.79.2022.DS27-05-2022 08:2627-05-2022 08:26Urząd Marszałkowski Województwa LubelskiegoWydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej
296/2022Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewówDŚ-V.7170.79.2022.DS27-05-2022 08:2627-05-2022 08:26Urząd Marszałkowski Województwa LubelskiegoMarszałek Wojewodztwa Lubelskiego
165/2022wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewówDŚ-V.7170.70.2022.DS27-05-2022 08:2627-05-2022 08:26Urząd Marszałkowski Województwa LubelskiegoWydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej
297/2022Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewówDŚ-V.7170.70.2022.DS27-05-2022 08:2627-05-2022 08:26Urząd Marszałkowski Województwa LubelskiegoMarszałek Wojewodztwa Lubelskiego
75/2022Wniosek na wycinkę drzew lub krzewówOS.613.1.58.2022.EK27-05-2022 08:2627-05-2022 08:26Starostwo Powiatowe w WejherowieMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
442/2022Wniosek o zmianę decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 12.03.2021 r., znak: WPN.6401.33.2021.KWAW, zmienionej decyzją znak: WPN.6401.33.2021.KWAW.1 z dnia 30.04.2021 r. zezwolenie na wykonanie czynności zakazanych stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową.WPN.6401.33.2021.KWAW27-05-2022 08:2327-05-2022 08:23Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
449/2022Decyzja zmieniająca decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 12.03.2022 r., znak: WPN.6401.33.2021.KWAW, zmienioną decyzją z dnia 30.04.2021 r., znak: WPN.6401.33.2021.KWAW.1, zezwolenie na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do dziko występujących zwierząt gatunków objętych ochroną.WPN.6401.33.2021.2022.KWAW.227-05-2022 08:2327-05-2022 08:23Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
74/2022Wniosek na wycinkę drzew lub krzewówOS.613.1.59.2022.EK27-05-2022 08:2327-05-2022 08:23Starostwo Powiatowe w WejherowieMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
22/2022Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachGK-KOS.6220.8.202227-05-2022 08:0327-05-2022 08:03Urząd Miasta w TrzebiniEWELKAN Konrad Pabis
23/2022Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoGK-KOS.6220.8.202227-05-2022 08:0327-05-2022 08:03Urząd Miasta w TrzebiniDB Pogoda
z 276171