Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 347
z 35
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2009/D/0001Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Grabiny - Zameczek, obejmującego obszar dz. geod. 118 i 127.27-08-2009 09:1127-08-2009 07:30Urząd Gminy w Suchy Dębie
2010/E/0001Raport o oddziaływaniu na środowisko29-06-2010 12:3429-06-2010 10:19Urząd Gminy w Suchy Dębie
73/2014decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa i krzewówOP.6131.67.201415-05-2015 12:2215-05-2015 12:22Urząd Gminy w Suchy DębieWójt Gminy Suchy Dąb
2010/B/0004Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. " Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice"AR.OŚ.7624.01.7/1001-06-2010 08:3324-06-2010 09:46Urząd Gminy w Suchy Dębie
2010/B/0003Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dab i Osice".AR.OŚ.7624.01.6/1031-05-2010 13:5731-05-2010 12:08Urząd Gminy w Suchy Dębie
2010/A/0002Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa koryta rzeki Motława"AR.OŚ.7624.02/1024-06-2010 11:4024-06-2010 09:47Urząd Gminy w Suchy Dębie
2010/B/0005postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - „Przebudowa koryta rzeki Motławy w km 22+400÷41+620” położonego: gmina Suchy Dąb - powiat gdański, gmina Tczew, miasto Tczew- powiat tczewski, województwo pomorskieAR.OŚ.7624.02.11/1027-09-2010 12:5328-09-2010 07:23Urząd Gminy w Suchy Dębie
2/2010Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." B03 - Odbudowa ostróg na rzece Wiśle" w km 916AR.OŚ. 7624.03.16/1028-12-2010 09:5528-12-2010 08:58Urząd Gminy w Suchy DębieWójt Gminy Suchy Dąb
1/2010Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - "Przebudowa koryta rzeki Motławy w km 22+400 41+620"AR.OŚ.7624.02.15/1022-12-2010 09:2022-12-2010 08:21Urząd Gminy w Suchy DębieWójt Gminy Suchy Dąb
3/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Biogazowni rolniczej w miejscowości Grabiny - zameczek, gmina Suchy Dąb o mocy elektrycznej 0,5 MW. AR.OŚ.7624/01.1/1114-01-2011 14:0214-01-2011 13:07Urząd Gminy w Suchy DębieBP Energy sp. z o. o.
z 35