Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 347
z 35
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
3/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Biogazowni rolniczej w miejscowości Grabiny - zameczek, gmina Suchy Dąb o mocy elektrycznej 0,5 MW. AR.OŚ.7624/01.1/1114-01-2011 14:0214-01-2011 13:07Urząd Gminy w Suchy DębieBP Energy sp. z o. o.
9/2011decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachAR.OŚ.7624.02.9.2011 05-10-2011 13:1405-10-2011 13:33Urząd Gminy w Suchy Dębie*******
8/2011postanowienie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoAR.OŚ.7624.02.8.201105-10-2011 12:0105-10-2011 12:26Urząd Gminy w Suchy Dębie*******
6/2011projekt zmiany studiumnie dotyczy28-04-2011 14:5628-04-2011 12:58Urząd Gminy w Suchy DębiePPR DOM SP z o.o.
5/2011prognoza oddziaływania na środowiskonie dotyczy28-04-2011 12:3928-04-2011 10:40Urząd Gminy w Suchy DębiePPR DOM SP z o.o.
4/2011Wykonanie urządzeń do poboru wody z ujęcia na terenie Gospodarstwa Ogrodniczego Wiesław Barta w miejscowości Grabiny - Zameczek. AR.OŚ7624/02.1/1128-04-2011 12:2528-04-2011 10:27Urząd Gminy w Suchy Dębie*******
2/2010Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." B03 - Odbudowa ostróg na rzece Wiśle" w km 916AR.OŚ. 7624.03.16/1028-12-2010 09:5528-12-2010 08:58Urząd Gminy w Suchy DębieWójt Gminy Suchy Dąb
10/2011wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachGK.OŚ.7624.03.2.2011 02-12-2011 13:0802-12-2011 13:08Urząd Gminy w Suchy DębieWójt Gminy Suchy Dąb
7/2011zarządzenienie dotyczy19-08-2011 11:2119-08-2011 09:23Urząd Gminy w Suchy DębieWójt Gminy Suchy Dąb
1/2010Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - "Przebudowa koryta rzeki Motławy w km 22+400 41+620"AR.OŚ.7624.02.15/1022-12-2010 09:2022-12-2010 08:21Urząd Gminy w Suchy DębieWójt Gminy Suchy Dąb
z 35