Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 347
z 35
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2010Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - "Przebudowa koryta rzeki Motławy w km 22+400 41+620"AR.OŚ.7624.02.15/1022-12-2010 09:2022-12-2010 08:21Urząd Gminy w Suchy DębieWójt Gminy Suchy Dąb
62/2015Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowiskoOP.6220.1.11.201514-10-2015 14:1814-10-2015 14:18Urząd Gminy w Suchy DębieWójt Gminy Suchy Dąb
2/2010Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." B03 - Odbudowa ostróg na rzece Wiśle" w km 916AR.OŚ. 7624.03.16/1028-12-2010 09:5528-12-2010 08:58Urząd Gminy w Suchy DębieWójt Gminy Suchy Dąb
2010/B/0004Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. " Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice"AR.OŚ.7624.01.7/1001-06-2010 08:3324-06-2010 09:46Urząd Gminy w Suchy Dębie
7/2014Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa systemu kanalizacyjnego Aglomeracji Suchy Dąb w miejscowości Grabiny-Zameczek w Gminie Suchy Dąb wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Suchym Dębie”GK.6220.3.10.13.201406-06-2014 09:0806-06-2014 09:08Urząd Gminy w Suchy DębieGmina Suchy Dąb
2010/B/0002Decyzja uchylająca ostateczną decyzję Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 16.09.2008 r. znak AR.OŚ.7624-01/08AR.OŚ.7624.01.1/1001-04-2010 09:4601-04-2010 10:04Urząd Gminy w Suchy Dębie
55/2016Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachOP.6220.2.7.201619-12-2016 13:2619-12-2016 13:26Urząd Gminy w Suchy DębieWójt Gminy Suchy Dąb
2009/B/0001Decyzja umarzająca w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. :"Remont obiektu mostowego przy drodze powiatowej nr 2224G Wiślina - Krzywe Koło w msc. Wróblewo"AR.OŚ.7624.06.2/0920-11-2009 14:3020-11-2009 13:32Urząd Gminy w Suchy Dębie
2009/B/0002Decyzja umarzająca w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Gazociąg dystrybucyjny wysokiego ciśnienia DN 500mm, MOP 8,4 MPa relacji Kolnik - Gdańsk z obiektami towarzyszącymi"AR.OS.7624.07.4/0921-12-2009 14:1421-12-2009 13:23Urząd Gminy w Suchy Dębie
2/2019Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewOP.6131.1.201904-01-2019 13:0504-01-2019 13:05Urząd Gminy w Suchy DębieWójt Gminy Suchy Dąb
z 35