Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2959317
z 295932
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
89/2023Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z gat. świerk srebrny o obwodach pni 130 cm, 93 cm, 102 cm, 115 cm, 117 cm rosnących na dz. 398 AM-1 obręb BychowoROŚ.6131.29.2023/Z22-02-2024 13:0322-02-2024 13:03Urząd Miejski w Żmigrodzie*******
50/2024Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na likwidacji wypłycenia na gazociągu wysokiego ciśnienia stal, DN250 MOP 5,5 MPa w miejscu przekroczenia rzeki Pełcznica – dz. nr 210, obręb PasiecznaWOOŚ.420.6.2024.AK22-02-2024 13:0222-02-2024 13:02Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A.
1369/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąWPN.6401.1.132.2023.KW.122-02-2024 13:0022-02-2024 13:00Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowiePolski Związek Wędkarski Okręg w Rzeszowie
59/2024Wniosek o zmianę decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w RzeszowieWPN.6401.1.132.2023.MPi.122-02-2024 13:0022-02-2024 13:00Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowiePolski Związek Wędkarski Okręg w Rzeszowie
241/2024Wniosek o zmianę zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochronąWPN.6401.1.132.2024.MPi.1222-02-2024 13:0022-02-2024 13:00Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowiePolski Związek Wędkarski Okręg w Rzeszowie
207/2024Zgłoszenie podjęcia działań na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrodyWPN.670.1.81.2024.JK.122-02-2024 13:0022-02-2024 13:00Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieKN Developer Sp. zo. o. Sp. k.
242/2024Decyzja na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody (sprzeciw, konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach)WPN.670.1.81.2024.JK.422-02-2024 13:0022-02-2024 13:00Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
243/2024Zgłoszenie podjęcia działań na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrodyWPN.670.1.92.2024.JK.122-02-2024 13:0022-02-2024 13:00Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieGminne Centrum Kultury w Jeżowem
244/2024Zgłoszenie podjęcia działań na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrodyWPN.670.1.93.2024.JK.122-02-2024 13:0022-02-2024 13:00Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie
245/2024Zgłoszenie podjęcia działań na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrodyWPN.670.1.94.2024.JK.122-02-2024 13:0022-02-2024 13:00Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie
z 295932