Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2936365
z 293637
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1425/2023RAPORT o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na wykonaniu dwóch zbiorników wodnych – stawów rybnych na potrzeby własne wraz z zabudową towarzyszącą na terenie działek ewidencyjnych położonych w obrębie 0015 Wygnańcze, gmina Wschowa.WZŚ.4221.188.2023.SL07-12-2023 18:5807-12-2023 18:58Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Biuro Analiz Środowiskowych EKOLIMA
1459/2023POSTANOWIENIE, w którym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim uzgadnia realizację przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie dwóch zbiorników wodnych - stawów rybnych na potrzeby własne wraz z zabudową towarzyszącą”, na terenie działek ewidencyjnych położonych w obrębie 0051 Wygnańczyce, gm. Wschowa.WZŚ.4221.188.2023.SL07-12-2023 18:5807-12-2023 18:58Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
1327/2023RAPORT o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze 88/2 obręb Grabno, gmina Ośno Lubuskie.WZŚ.4221.182.2023.EK107-12-2023 18:4807-12-2023 18:48Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.EMMAA Pracownia Kształtowania Środowiska
1456/2023POSTANOWIENIE, w którym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim uzgadnia przedstawiony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego „Tylewice II” i „Hetmanice WJ”, którego granice określono w załączniku graficznym do uchwały Rady Miejskiej we Wschowie nr XLIII/391/2022 z 22 września 2022 roku.WZŚ.610.86.2023.EK07-12-2023 18:4807-12-2023 18:48Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
1457/2023OPINIA pozytywna przedłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Śliwnik, gmina Małomice, którego granice określono w uchwale Rady Miejskiej w Małomicach nr XLI/216/2022 z 3 lutego 2022 r.WZŚ.410.387.2023.EK07-12-2023 18:4807-12-2023 18:48Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
1458/2023OPINIA pozytywna przedłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Zamkowej w Żaganiu, sporządzanego na podstawie uchwały nr LXV/440/2023 Rady Miasta Żagań z 25 maja 2023 roku.WZŚ.410.396.2023.EK07-12-2023 18:4807-12-2023 18:48Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
1455/2023RAPORT o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. "Budowa odchowalni drobiu na działce o numerze ewidencyjnym 499/1, obręb Bojadła, gmina Bojadła".WZŚ.4221.197.2023.AJ07-12-2023 18:2407-12-2023 18:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.EKOINVEST
1417/2023WNIOSEK o wydanie zezwolenia na umyślne płoszenie wilka na terenie gminy Maszewo, a w szczególności miejscowości: Siedlisko, Trzebiechów, Korczyców, Chlebów, Miłów, Bytomiec, w celu celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, zwierząt gospodarskich i domowych.WPN-I.6401.392.2023.AK07-12-2023 18:1507-12-2023 18:15Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Gmina Maszewo
1454/2023DECYZJA zezwalająca Gminie Maszewo na umyślne płoszenie i niepokojenie trzech osobników wilka w miejscowościach: Siedlisko, Trzebiechów, Korczyców, Chlebów, Miłów, Bytomiec na terenie gminy Maszewo, pod warunkami określonymi w decyzji.WPN-I.6401.392.2023.AK07-12-2023 18:1507-12-2023 18:15Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
2681/2023wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówOSE-ZI.6131.1384.2023.ASZ07-12-2023 17:5007-12-2023 17:50Urząd Miejski w Bielsku BiałejWSPÓLNOTA MIESZKANIOWA "SKŁODOWSKA 13"
z 293637