Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3272
z 328
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
90/2011wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku Wierzba i 1 sztuki drzewa gatunku Olsza, rosnących w miejscowości Zakrzewo, na działce o nr ewid. 164, przy ul. Olszynowej RPPiOS.6131.32.201126-05-2011 08:2626-05-2011 11:15Urząd Gminy DopiewoALSI Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych
48/2011wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku Lipa drobnolistna, rosnącego na działce o nr ewid. 738/5, stanowiącej drogę - ul. Łakową w miejscowości Dopiewo RB.6131.07.201129-03-2011 08:1929-03-2011 06:26Urząd Gminy DopiewoAgencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
83/2011wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku Świerk i 1 sztuki drzea gatunku Żywotnik, rosnących w miejscowości Dopiewo, na działce o nr ewid. 777, przy ul. Bukowskiej RPPiOS.6131.31.201125-05-2011 13:3225-05-2011 11:35Urząd Gminy Dopiewo*******
10/2010wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie zakładu produkcyjnego branży rolno-spożywczej, na działce o nr ewid. 219/1 w miejscowości Gołuski, przy ul. Szkolnej RB/7639/46/201009-12-2010 14:2809-12-2010 13:33Urząd Gminy Dopiewo*******
33/2011wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku Brzoza, rosnących w miejscowości Dąbrowa, na działce o nr ewid. 170/5, przy ul. Poprzecznej RB.6131.08.201104-03-2011 11:4004-03-2011 10:48Urząd Gminy Dopiewo*******
66/2011wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku Sosna zwyczajna, 5 sztuk drzew gatunku Brzoza brodawkowata i 7 sztuk drzew gatunku Modrzew europejski, rosnących w miejscowości Palędzie na działce o nr ewid. 220/7, przy ul. Słonecznej RB.6131.15.201114-04-2011 10:2614-04-2011 08:39Urząd Gminy Dopiewo*******
35/2011wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku garażowo-warsztatowego (warsztat samochodowy) wraz z częścią socjalno-bytową, w miejscowości Zakrzewo, na działce o nr ewid. 47/3, przy ul. Długiej RB.6220.04.201104-03-2011 10:1904-03-2011 10:57Urząd Gminy Dopiewo*******
120/2011wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu samochodowego, na działce o nr ewid. 47/3 w miejscowości Zakrzewo, przy ul. Długiej RPPiOŚ.6220.09.201119-07-2011 12:2209-08-2011 09:36Urząd Gminy Dopiewo*******
153/2011wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówRPPiOS.6131.59.201120-12-2011 09:2420-12-2011 09:24Urząd Gminy Dopiewo*******
42/2011wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku Świerk i 7 sztuk drzew gatunku Żywotnik, rosnących w miejscowości Koarzewo, na działce o nr ewid. 482, przy ul. Szkolnej RB.6131.10.201108-03-2011 10:0208-03-2011 09:29Urząd Gminy Dopiewo*******
z 328