Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2785020
z 278502
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
361/2022Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów11-08-2022 15:4711-08-2022 15:47Urząd Miasta GdyniPREZYDENT MIASTA GDYNI
45/2022zmiana danych instalacji emitującej pola elektromagnetyczneNS.6221.34.2022.LS211-08-2022 15:2611-08-2022 15:26Strostwo Powiatowe w Stargardzie SzczecińskimT-Mobile Polska S.A.
1285/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na zniszczenie siedliska i gniazda ptaków, w związku z wycinką drzewa, rosnącego na działce 1227/82, przy ul. Gałeczki 56 w ChorzowieWPN.6401.445.2022.KB11-08-2022 15:2511-08-2022 15:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachPrzedszkole nr 6 w Chorzowie
1412/2022Decyzja zezwalająca Przedszkolu nr 6 w Chorzowie na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania oraz na usuwanie gniazda w odniesieniu do 1 pary sroki (Pica pica), w związku z planowaną wycinką 1 szt. wierzby białej o obwodzie pnia 213 cm, mierzonym na wysokości 130 cm, rosnącej na działce nr 1227/82, przy ul. Gałeczki 56 w ChorzowieWPN.6401.445.2022.KB.111-08-2022 15:2511-08-2022 15:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1388/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i gniazd ptaków, w związku z wycinką drzewa na działce przy ul. Górnicza/ul. Bednorza oraz wycinką drzewa przy ul. Korfantego w Jastrzębiu-ZdrojuWPN.6401.477.2022.KB11-08-2022 15:2511-08-2022 15:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachGmina Jastrzębie-Zdrój
1413/2022Decyzja zezwalająca Gminie Jastrzębie-Zdrój na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania oraz na niszczenie, usuwanie lub uszkodzenie gniazd w odniesieniu do 2 par sierpówki (Streptopelia decaocto), w związku z planowaną wycinką 1 szt. topoli mieszaniec euroamerykański o obwodzie pnia 180 cm mierzonym na wysokości 130 cm, rosnącej na działce nr 2.3379/31, obręb Jastrzębie Dolne, przy ul. Górniczej/Bednorza w Jastrzębiu-Zdroju oraz 1 szt. robinii akacjowej o obwodzie pnia 111 cm mierzonym na wysokości 130 cm, rosnącej na działce nr 6.881/34, obręb Jastrzębie Górne, przy ul. Korfantego w Jastrzębiu-ZdrojuWPN.6401.477.2022.KB11-08-2022 15:2511-08-2022 15:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1414/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na zniszczenie siedliska i gniazda ptaków, w związku z wycinką drzewa, rosnącego na działce nr 196/21, przy ul. Katowickiej w TychachWPN.6401.483.2022.KB11-08-2022 15:2511-08-2022 15:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachGmina Miasta Tychy,Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach
1415/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na zabijanie (redukcję) gatunków chronionych: wydry europejskiej czapli siwej, kormorana czarnego na stawach hodowlanych przy ul. Świerkowej w JejkowicachWPN.6401.484.2022.MS111-08-2022 15:2511-08-2022 15:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******
1416/2022Zgłoszenie prowadzenia działań na obiekcie: Ciek Bziniczka w km 13+ 885 - 15+300,15+345-15+400 w miejscowości Gwoździany gm. Pawonków (zakres rzeczowy: 1,467 km)WPN.670.184.2022.CP11-08-2022 15:2511-08-2022 15:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Strzelcach Opolskich
1417/2022Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego przy ulicy Wyzwolenia w miejscowości Wancerzów w gminie Mstów (działka nr ewidencyjny 632)WOOŚ.410.348.2022.AOK11-08-2022 15:2511-08-2022 15:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
z 278502