Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2691676
z 269168
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
80/2021Postanowienie stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO II do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Drawsko Nadleśnictwo, gm. Drawsko wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości na działce/działkach o nr ew.: 30/1 w obrębie Drawsko Nadleśnictwo’’GK-OŚ.6220.10.2021.KM28-10-2021 13:3928-10-2021 13:39Urząd Gminy w DrawskuWójt Gminy Drawsko
287/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew z terenu działki o nr ewid. 166 obręb: Dąbroszyn gm. Witnica.OŚ.613.181.202128-10-2021 13:3828-10-2021 13:38Starostwo Powiatowe w Gorzowie WielkopolskimBurmistrz Miasta i Gminy Witnica
309/2021Zezwolenie na usunięcie 3 drzew z terenu działki o nr ewid. 166 obręb; Dąbroszyn gm. Witnica.OŚ.613.181.202128-10-2021 13:3828-10-2021 13:38Starostwo Powiatowe w Gorzowie WielkopolskimStarosta Gorzowski
1473/2021Wniosek o import D. sissooDOP-WK.6000.485.202128-10-2021 13:3628-10-2021 13:36Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaJysk
1474/2021Wniosek o import Arctictis binturongDOP-WK.6000.479.202128-10-2021 13:3628-10-2021 13:36Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaFundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie
1512/2021Wniosek o import A. baeriiDOP-WK.6000.445.202128-10-2021 13:3628-10-2021 13:36Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaKaiser Caviar
265/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z terenu działki o nr ewid. 490 obręb: Dąbroszyn gm. Witnica.OŚ.613.170.202128-10-2021 13:3428-10-2021 13:34Starostwo Powiatowe w Gorzowie WielkopolskimBurmistrz Miasta i Gminy Witnica
308/2021Zezwolenie na usunięcie 2 drzew z terenu działki o nr ewid. 490 obręb: Dąbroszyn gm. Witnica.OŚ.613.170.202128-10-2021 13:3428-10-2021 13:34Starostwo Powiatowe w Gorzowie WielkopolskimStarosta Gorzowski
171/2021Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na zwiększeniu zakresu zbierania i przetwarzania odpadów na działkach o nr geod. 588 i 3439/1 we Wrześniwga.6220.37.202128-10-2021 13:3228-10-2021 13:32Urząd Miasta i Gminy we WrześniF.H.U.I.T. LEMPOL Jacek Łępecki Kamieniarstwo Lempol
82/2021Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na zwiększeniu zakresu zbierania i przetwarzania odpadów na działkach o nr geod. 588 i 3439/1 we Wrześniwga.6220.37.202128-10-2021 13:3128-10-2021 13:31Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
z 269168