Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2690325
z 269033
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1585/2021Decyzja w sprawie zmiany decyzji znak: OP-I.6401.390.2017.KW z dnia 20 grudnia 2017 r. zmienionej decyzją znak: OP.6401.345.2020.KW z dnia 10 listopada 2020 r., w zakresie wydłużenia terminu obowiązywania do 1 grudnia 2022 rokuOP-I.6401.337.2021.GZ25-10-2021 17:3125-10-2021 17:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1584/2021Wniosek w sprawie zmiany decyzji znak: OP-I.6401.390.2017.KW z dnia 20 grudnia 2017 r. zmienionej decyzją znak: OP.6401.345.2020.KW z dnia 10 listopada 2020 r., w zakresie wydłużenia terminu obowiązywania do 1 grudnia 2022 rokuOP-I.6401.337.2021.GZ25-10-2021 17:3125-10-2021 17:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
1586/2021Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zniszczenie, usuniecie lub uszkodzenie gniazda sroki (Pica pica), w związku z wycięciem drzewa (olchy czarnej) kolidującego z budową zjazdu z drogi publicznejOP-I.6401.338.2021.GZ25-10-2021 17:3125-10-2021 17:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieZarząd Dróg Miasta Krakowa
1588/2021Decyzja - Zezwolenie na zniszczenie, usunięcie lub uszkodzenie gniazda sierpówki (Streptopelia decaocto), w związku z wycięciem drzewa stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa osóbOP-I.6401.339.2021.GZ25-10-2021 17:3125-10-2021 17:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1587/2021Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zniszczenie, usunięcie lub uszkodzenie gniazda sierpówki (Streptopelia decaocto), w związku z wycięciem drzewa stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa osóbOP-I.6401.339.2021.GZ25-10-2021 17:3125-10-2021 17:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieGmina Miejska Kraków – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
1590/2021Decyzja - Zezwolenie na umyślne chwytanie i przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania w inne miejsca około 50 okazów ślimaka winniczka (Helix pomiata)OP-I.6401.341.2021.GZ25-10-2021 17:3125-10-2021 17:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1589/2021Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na umyślne chwytanie i przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania w inne miejsca około 50 okazów ślimaka winniczka (Helix pomiata)OP-I.6401.341.2021.GZ25-10-2021 17:3125-10-2021 17:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieApartamenty Klimaty Sp. z o.o. Sp. k.
1592/2021Decyzja - Zezwolenie na zniszczenie trzech gniazd sroki (Pica pica), w związku z wycięciem trzech drzew kolidujących z inwestycjąOP-I.6401.345.2021.GZ25-10-2021 17:3125-10-2021 17:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
1591/2021Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zniszczenie trzech gniazd sroki (Pica pica), w związku z wycięciem trzech drzew kolidujących z inwestycjąOP-I.6401.345.2021.GZ25-10-2021 17:3125-10-2021 17:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieBuma Development S.A.
1594/2021Decyzja - Zezwolenie na umyślne chwytanie, niszczenie siedlisk będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji i żerowania oraz umyślne przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania w inne miejsca ryb należących do gatunków: śliz pospolity (Barbatula barbatula), brzanka [Barbus peloponnesius, (B. carpthicus, B. meridionalis)] i głowacz pręgopłetwy (Cottus poecilopus)OP-I.6401.346.2021.GZ25-10-2021 17:3125-10-2021 17:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
z 269033