Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2643059
z 264306
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
10/2021Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.OŚ.6220.4.202118-05-2021 10:3218-05-2021 10:32Urząd Gminy BralinWójt Gminy Bralin - Piotr Hołoś
11/2021Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.OŚ.6220.6.202118-05-2021 10:3218-05-2021 10:32Urząd Gminy BralinWójt Gminy Bralin - Piotr Hołoś
12/2021Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnychOŚ.7032.1.202118-05-2021 10:3218-05-2021 10:32Urząd Gminy BralinGRUPA KOSZ Sp. z o.o.
13/2021Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.OŚ.7032.1.202118-05-2021 10:3218-05-2021 10:32Urząd Gminy BralinWójt Gminy Bralin - Piotr Hołoś
192/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków objętych ochronąWPN-I.6401.3.44.2021.AK18-05-2021 10:3218-05-2021 10:32Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KielcachMazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne
245/2021Zezwolenie na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków objętych ochronąWPN-I.6401.3.44.2021.AK18-05-2021 10:3218-05-2021 10:32Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KielcachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
714/2021zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z terenu nieruchomościOSE-ZI.6131.366.2021.AM18-05-2021 10:3218-05-2021 10:32Urząd Miejski w Bielsku Białej*******
715/2021wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówOSE-ZI.6131.367.2021.AM18-05-2021 10:3218-05-2021 10:32Urząd Miejski w Bielsku BiałejKarpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa
177/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków objętych ochronąWPN-I.6401.3.42.2021.AK18-05-2021 10:3018-05-2021 10:30Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach*******
244/2021Zezwolenie na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków objętych ochronąWPN-I.6401.3.42.2021.AK18-05-2021 10:3018-05-2021 10:30Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KielcachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
z 264306