Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2798724
z 279873
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
56/2022wniosekRIF.6131.65.202226-09-2022 14:1726-09-2022 14:17Urząd Gminy Stare PoleGenenralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddziała w Gdańsku Rejon w Tczewie
491/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną częściowąWPN-II.6401.66.2022.PK26-09-2022 14:1626-09-2022 14:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach*******
132/2022Decyzja na usunięcie drzewEZ.613.89.202226-09-2022 14:1526-09-2022 14:15Starostwo Powiatowe w ŁaskuStarosta Łaski
118/2022Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne - stacja bazowa POL3016.DG.BS.6221.14.202226-09-2022 14:1126-09-2022 14:11Starostwo Powiatowe w PolkowicachP4 Sp. z o.o.
15/2022Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej PV Skorodnica o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 104, w obrębie Skorodnica, gmina Stary BrusGP.6220.2.2022.KB26-09-2022 14:1026-09-2022 14:10Urząd Gminy Stary BrusWójt Gminy Stary Brus
131/2022Wniosek na usunięcie drzewaEZ.613.93.202226-09-2022 14:0926-09-2022 14:09Starostwo Powiatowe w ŁaskuKierownik Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach
96/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie-wycinkę 7 szt. drzew (Świerk posp., Brzoza brodawkowata, Sosna zwyczajna), rosnących na terenie indywidualnej działki ogrodniczej, ROD Relaks przy ul. Męczenników Rotundy 6 w ZamościuGK-OS.6131.113.202226-09-2022 14:0626-09-2022 14:06Urząd Miasta Zamość*******
97/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie-wycinkę 3 szt. drzew (Świerk pospolity, Śliwa mirabelka), rosnących na terenie nieruchomości SM Zamoyskiego przy ul. Zamoyskiego 36 w ZamościuGK-OS.6131.111.202226-09-2022 14:0626-09-2022 14:06Urząd Miasta ZamośćSpółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego
98/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie-wycinkę 1 szt. drzewa (Jarzab posp.) rosnącego na terenie nieruchomości spółdzielczych przy Orzeszkowej 3 w ZamościuGK-OS.6131.112.202226-09-2022 14:0626-09-2022 14:06Urząd Miasta ZamośćSpółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Łukasińskiego w Zamościu
13/2022Obwieszczenie nr WGG.6721.12.4.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 61/9, 61/11 i 61/12, obr. 4.0003 w Łomiankach oraz działki nr 437/2, obr. 4.0005 w ŁomiankachXLVI/382/202126-09-2022 14:0426-09-2022 14:04Urząd Miejski w ŁomiankachBurmistrz Łomianek
z 279873