Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3013
z 302
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
98/2011Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, odpis z księgi wieczystej, opłata, wpis do ewidencji działalności gospodarczejKOŚ.II.6230.3.201112-05-2011 12:3712-05-2011 10:53Urząd Miejski w Przemyślu"Anmed" Laboratorium Analiz Medycznych Wacław Danielak
127/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospoarczej, umowa najmuKOŚ.II.6233.9.201129-06-2011 13:0429-06-2011 11:13Urząd Miejski w Przemyślu"BarteX" Skup -Sprzedaż Złomu-Metali Kolorowych Suliba Robert
89/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew z terenu nieruchomości przy ul. Ofiar Katynia (dz.nr 247/1,247/2, 248 obr. 2150) w Przemyślu wypis z rejestru gruntów, mapaKOŚ.II.6131.47.201109-05-2011 10:2909-05-2011 08:36Urząd Miejski w Przemyślu"Fibris"S.A
164/2011Wniosek o zmianę pozwolenia na wytwarzanie i odzysk odpadów z dnia 2008-08-08 syg. KOS.II.4-7615/6/08 opłata skarbowaKOŚ.II-6221.9.201105-09-2011 09:1005-09-2011 07:19Urząd Miejski w Przemyślu"Fibris"S.A
19/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:"Budowa Wytwórni Mas Bitumicznych w Przemyślu na terenie Podstrefy Przemyśl - Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO -PARK WISŁOSAN" Karta informacyjna przedsięwzięcia, wypis z rejestru gruntówKOŚ.II/2-7632/111/1003-01-2011 11:5603-01-2011 10:57Urząd Miejski w Przemyślu"Przemyskie Asfalty" Sp.zo.o
251/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewKOS.II.6131.121.201114-12-2011 10:5614-12-2011 10:55Urząd Miejski w Przemyśludane w aktach sprawy
68/2011Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z terenu nieruchomoci przy ul.Kruhelskiej (dz.nr 701, obr. 206) w PrzemyśluKOŚ.II.6131.28.201104-04-2011 10:4304-04-2011 08:59Urząd Miejski w Przemyśludane w aktach sprawy
43/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomosci przy ul. Sieleckiej 88 w Przemyślu wypis z ewidencji gruntów, mapaKOS.II-6131.11.2011.E.C10-02-2011 11:2910-02-2011 10:37Urząd Miejski w Przemyśludane w aktach sprawy
51/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:"Rozbudowa o warsztat samochodowy istniejącego budynku mieszkalnego wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania piwnic na pomieszczenia socjalne dla w/w inwestycji na dz.nr 455,452, obr. 201 przy ul.Armii Krajowej w Przemyślu" Karta informacyjna przedsięwziecia, mapa, wypis z ewidencji gruntówKOŚ-II.6220.5.201131-05-2011 12:0631-05-2011 10:08Urząd Miejski w Przemyśludane w aktach sprawy
242/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewKOS.II.6131.111.201129-11-2011 11:3629-11-2011 11:36Urząd Miejski w Przemyśludane w aktach sprawy
z 302