Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 633
z 64
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2010/A/0107Wyrażenie zgody na zmianę lasu na użytek rolny na działce o nr.ew.8/2 położonej w miejscowości Bronaki Olki, gm. Jedwabne, pow. 0,24 haROŚB.6111/19/0926-05-2010 12:5502-06-2010 08:59Starostwo Powiatowe w Łomży
2010/A/0018Koncesja na wydobywanie metodą odkrywkową w obszarze górniczym kruszywa naturalnego ze złoża „Drogoszewo 5”, położonego na działce oznaczonej nr: 793 na gruntach wsi Drogoszewo, gm. Miastkowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie, o projektowanej wielkości wydobycia nie przekraczającej 20 tys. m3 rocznieROŚB.7514-2/200713-05-2010 14:0714-05-2010 07:36Starostwo Powiatowe w Łomży
2010/A/0073Wyrażenie zgody na zmianę lasu na użytek rolny na działce o nr.ew.17/7 położonej w miejscowości Stare Jemielite, gm. Śniadowo, pow. 0,80 haROŚB.6111/7/0826-05-2010 11:3602-06-2010 10:19Starostwo Powiatowe w Łomży
2010/B/0031Piętrzenie i pobór wody powierzchniowej śródlądowej z rzeki Łomżyczka w km 0+000 – 20+000 do nawodnień użytków zielonych na obiekcie melioracyjnym „Łomżyczka” metodą regulowanego odpływuROŚB.6223/I/5/200828-05-2010 09:5628-05-2010 09:51Starostwo Powiatowe w Łomży
2010/B/0036Wykonanie – przebudowa urządzeń wodnych na rzece Dopływ D w km 0+000 – 10+554 oraz piętrzenie i pobór wody powierzchniowej śródlądowej z rzeki Dopływ D w km 0+000 – 10+554 do nawodnień użytków zielonych na obiekcie melioracyjnym „Dopływ D” metodą regulowanego odpływuROŚB.6223/I/10/200828-05-2010 10:2128-05-2010 09:57Starostwo Powiatowe w Łomży
2010/A/0115Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża kruszywa naturalnego „Kucze Małe”, gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie.ROŚB.7511 – 2/200828-05-2010 13:1328-05-2010 11:41Starostwo Powiatowe w Łomży
2010/A/0082Wyrażenie zgody na zmianę lasu na użytek rolny na działce o nr.ew.33/1, pow. 0,26 ha, 31/2, pow. 0,63 ha położonej w miejscowości Morgowniki, gm. NowogródROŚB.6111/16/0826-05-2010 11:5802-06-2010 10:11Starostwo Powiatowe w Łomży
2010/A/0101Wyrażenie zgody na zmianę lasu na użytek rolny na działce o nr.ew.110 położonej w miejscowości Czartoria,gm. Miastkowo, pow. 1,6520 haROŚB.6111/13/0926-05-2010 12:4402-06-2010 09:02Starostwo Powiatowe w Łomży
2010/A/0108Wyrażenie zgody na zmianę lasu na użytek rolny na działce o nr.ew.75/1 położonej w miejscowości Grądy Wielkie, gm. Jedwabne, pow. 0,21 haROŚB.6111/20/0926-05-2010 12:5702-06-2010 08:57Starostwo Powiatowe w Łomży
2010/A/0116Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża kruszywa naturalnego „Mątwica 5”, gm. Nowogród, pow. łomżyński, woj. podlaskie.28-05-2010 13:2128-05-2010 11:44Starostwo Powiatowe w Łomży
z 64