Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 633
z 64
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji ▲
Akcja
2010/A/0017Koncesja na wydobywanie metodą odkrywkową w obszarze górniczym kruszywa naturalnego ze złoża „JEDWABNE 2”, położonego na części działek oznaczonych nr: 26/2, 26/3 i 26/4 na gruntach wsi Kaimy oraz nr 1105 na gruntach wsi Jedwabne i nr 1 na gruntach Bronaki Pietrasze, gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie, o projektowanej wielkości wydobycia nie przekraczającej 20 tys. m3 rocznie.ROŚB.7514-1/200713-05-2010 13:5214-05-2010 06:57Starostwo Powiatowe w Łomży
2010/A/0019Koncesja na wydobywanie metodą odkrywkową w obszarze górniczym kruszywa naturalnego ze złoża „Drogoszewo 6”, położonego na działce oznaczonej nr: 792 na gruntach wsi Drogoszewo, gm. Miastkowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie, o projektowanej wielkości wydobycia nie przekraczającej 20 tys. m3 rocznieROŚB.7514-3/200713-05-2010 14:2014-05-2010 06:57Starostwo Powiatowe w Łomży
2010/A/0007Pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Miastkowie, gm. MiastkowoROŚB.6223/I/3/200713-05-2010 10:4914-05-2010 07:35Starostwo Powiatowe w Łomży
2010/A/0003Pozwolenie wodnoprawne na przebudowę – wykonanie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 677 Łomża – Śniadowo – Ostrów Mazowiecka w km 20+512,88ROŚB.6224/3/200713-05-2010 09:4114-05-2010 07:36Starostwo Powiatowe w Łomży
2010/A/0018Koncesja na wydobywanie metodą odkrywkową w obszarze górniczym kruszywa naturalnego ze złoża „Drogoszewo 5”, położonego na działce oznaczonej nr: 793 na gruntach wsi Drogoszewo, gm. Miastkowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie, o projektowanej wielkości wydobycia nie przekraczającej 20 tys. m3 rocznieROŚB.7514-2/200713-05-2010 14:0714-05-2010 07:36Starostwo Powiatowe w Łomży
2010/A/0012Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminy Łomża (w imieniu której działają Wodociągi Wiejskie Spółka z o.o. w Łomży) ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnegoROŚB.6223/II/6/2007/200813-05-2010 12:3414-05-2010 07:37Starostwo Powiatowe w Łomży
2010/A/0002Pozwolenie wodnoprawne na odbudowę-remont mostu przez rz. Narew w km 233+900 w m. Bronowo, gm. Wizna w ciągu drogi dojazdowej do pól13-05-2010 10:0714-05-2010 07:45Starostwo Powiatowe w Łomży
2010/A/0006Pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie i pobór wody powierzchniowej śródlądowej z rzeki Matlak w km 13+160 i 15+130 oraz z rowów nr 14 i 34 będące dopływami rzeki Matlak dla potrzeb stawów rybnych w Wilamowie, gm. Przytuły i zrzutu wody do rzeki MatlakROŚB.6223/I/2/200713-05-2010 10:3914-05-2010 07:46Starostwo Powiatowe w Łomży
2010/A/0005Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu miejskiego „Nowogród”, gm. NowogródROŚB.6223/I/1/200713-05-2010 10:2514-05-2010 07:46Starostwo Powiatowe w Łomży
2010/A/0004Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie – przejście sieci wodociągowej przez rzekę Łojewek w km 14+105 we wsi Olszyny, gm. PiątnicaROŚB.6224/4/200713-05-2010 10:0114-05-2010 07:47Starostwo Powiatowe w Łomży
z 64