Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 633
z 64
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
2010/A/0003Pozwolenie wodnoprawne na przebudowę – wykonanie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 677 Łomża – Śniadowo – Ostrów Mazowiecka w km 20+512,88ROŚB.6224/3/200713-05-2010 09:4114-05-2010 07:36Starostwo Powiatowe w Łomży
2010/A/0004Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie – przejście sieci wodociągowej przez rzekę Łojewek w km 14+105 we wsi Olszyny, gm. PiątnicaROŚB.6224/4/200713-05-2010 10:0114-05-2010 07:47Starostwo Powiatowe w Łomży
2010/A/0002Pozwolenie wodnoprawne na odbudowę-remont mostu przez rz. Narew w km 233+900 w m. Bronowo, gm. Wizna w ciągu drogi dojazdowej do pól13-05-2010 10:0714-05-2010 07:45Starostwo Powiatowe w Łomży
2010/A/0005Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu miejskiego „Nowogród”, gm. NowogródROŚB.6223/I/1/200713-05-2010 10:2514-05-2010 07:46Starostwo Powiatowe w Łomży
2010/A/0006Pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie i pobór wody powierzchniowej śródlądowej z rzeki Matlak w km 13+160 i 15+130 oraz z rowów nr 14 i 34 będące dopływami rzeki Matlak dla potrzeb stawów rybnych w Wilamowie, gm. Przytuły i zrzutu wody do rzeki MatlakROŚB.6223/I/2/200713-05-2010 10:3914-05-2010 07:46Starostwo Powiatowe w Łomży
2010/A/0007Pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Miastkowie, gm. MiastkowoROŚB.6223/I/3/200713-05-2010 10:4914-05-2010 07:35Starostwo Powiatowe w Łomży
2010/A/0008Pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie i pobór wody powierzchniowej śródlądowej z Kanału Kuzie w km 0+000 – 18+620 do nawodnień użytków zielonych na obiekcie melioracyjnym „Osowiec – Wyk” metodą regulowanego odpływuROŚB.6223/I/4/2007/200813-05-2010 11:0014-05-2010 07:56Starostwo Powiatowe w Łomży
2010/A/0009Pozwolenie wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków z oczyszczalni mechaniczno-biologicznej do wód – rowu melioracyjnego dopływu rzeki PokrzywkaROŚB.6223/II/2/200713-05-2010 12:0314-05-2010 07:51Starostwo Powiatowe w Łomży
2010/A/0010Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków (wód opadowych) ze skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 668 i 648 w m. Przytuły do wód rzeki Przytulanki z separatora koalescencyjnego IHDC 152 CS 0,9/B 125ROŚB.6223/II/4/200713-05-2010 12:1214-05-2010 07:50Starostwo Powiatowe w Łomży
2010/A/0011Pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków (wód opadowych) z drogi wojewódzkiej nr 645 w m. Zbójna, ul. Łomżyńskiej od km 36+495 do km 38+ 158,61 do rowu melioracyjnego „A” w km 1+960 z separatora koalescencyjnego IHDC 125 CS 0,9/BWROŚB.6223/II/5/200713-05-2010 12:1714-05-2010 07:57Starostwo Powiatowe w Łomży
z 64