Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2849
z 285
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2008/A/0047wniosek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód i na wykonanie urzadzeń wodnych1.na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu wód opadowo-roztopowych pochodzących z nawierzchni jezdni, projektowanego chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej K1315 relacji Wielopole – Odpor24-10-2008 09:2024-10-2008 07:21Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
276/2012wniosek o pozwolenie wodnoprawneO>SR.6341.58.201209-11-2012 14:3009-11-2012 14:30Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej*******
2007/B/0028pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzeń wodnychtj. zabudowę odcinka rowu melioracyjnego szczegółowego pn. "R-M3" ( "MPGK" ) w m. Dąbrowa Tarnowska rurami PCW o śr. 40cm, na dł. 190mb, w lm 0+664 do 0+854OS. 6224 / 1 / 200720-06-2007 12:0920-06-2007 10:10Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
2008/A/0021zezwolenie na usunięcie drzew ( topola sztuk 12 ) z działek nr 122/5 i 114 położonych w miejscowości SzczucinOSR. 6110 / 6 / 200815-05-2008 09:0515-05-2008 07:08Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
2008/B/0050zezwolenie na usunięcie drzew: lipy - 1 szt. z działki nr 926 położonej w miejscowości Szczucin, oraz klonu - 1 szt. z działki nr 928 położonej w m. SzczucinOSR. 6110 / 10 / 0815-07-2008 13:1115-07-2008 12:16Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
2008/A/0032zezwolenie na usunięcie drzew oraz krzewów w zwiazku z remontem drogi gminnej nr K180100 Lubiczko-ŻelichówOSR. 6110 / 11 / 0826-08-2008 12:1926-08-2008 10:25Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
2008/A/0039wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ( lipa - 4 szt. i klon - 1 szt. ) z działki nr 348 położonej w miejscowości Maniów, gm. SzczucinOSR. 6110 / 12 / 0810-09-2008 10:0810-09-2008 08:12Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
2008/B/0063zezwolenie na usunięcie drzew ( lipa - 4 szt. i lipa - 1 szt. ) z działki nr 348 położonej w miejscowości Maniów, gm. SzczucinOSR. 6110 / 12 / 0810-09-2008 10:0110-09-2008 08:02Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
2008/B/0064zezwolenie na usunięcie drzewa ( jarzębina - 1 szt. ) z działki nr 1126 położonej w miejscowości SzczucinOSR. 6110 / 13 / 0816-09-2008 13:4416-09-2008 12:31Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
2008/A/0044wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew ( lipa - 5 szt., dab - 1 szt., brzoza - 4 szt. ) z działki nr 99 położonej w miejscowości Żdżary gmina RadgoszczOSR. 6110 / 14 / 200823-09-2008 13:3823-09-2008 11:42Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
z 285