Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2975689
z 297569
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
263/2024Wnioski o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąDZP-WG.6401.73.2024.TŁ15-04-2024 07:5215-04-2024 07:52Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska*******
213/2024(PL) Wyłożenie do publicznego wglądu projektów mpzp wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.PL-PF-I.6721.17.2021, PL-PF-I.6721.21.202115-04-2024 07:4215-04-2024 07:42Urząd Miasta LublinPrezydent Miasta Lublin
682/2024Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionego gatunku zwierzęcia - bobra europejskiego bytującego na działce w obrębie Bieńkowo, gmina Lelkowo.WSTE.6401.22.202415-04-2024 07:3915-04-2024 07:39Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie*******
683/2024Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionego gatunku zwierzęcia - bobra europejskiego bytującego na działce w obrębie Jachowo, gmina Lelkowo.WSTE.6401.23.202415-04-2024 07:3915-04-2024 07:39Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie*******
684/2024Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionego gatunku zwierzęcia - bobra europejskiego bytującego na działkach w obrębie Bieńkowo, gmina Lelkowo.WSTE.6401.24.202415-04-2024 07:3915-04-2024 07:39Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie*******
685/2024Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionego gatunku zwierzęcia - bobra europejskiego bytującego na działkach w obrębie Jachowo, gmina Lelkowo.WSTE.6401.25.202415-04-2024 07:3915-04-2024 07:39Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie*******
113/2024wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewROŚ.613.56.2024.MD15-04-2024 07:3315-04-2024 07:33Starostwo Powiatowe w Pruszczu GdańskimUrząd Gminy Suchy Dąb
105/2024wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznegoPP.6733.09.2024 AS15-04-2024 07:1115-04-2024 07:11Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim*******
734/2024zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomościOSE-ZI.6131.407.2024.SP13-04-2024 10:4713-04-2024 10:47Urząd Miejski w Bielsku Białej*******
553/2024wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówOSE-ZI.6131.302.2024.SP13-04-2024 08:1413-04-2024 08:14Urząd Miejski w Bielsku BiałejPGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach Nadzór Wodny Bielsko-Biała
z 297569