Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2908755
z 290876
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
264/2023Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 4 drzew gatunku jesion wyniosły, 3 drzew gatunku klon jawor, 3 drzew gatunku klon pospolity, 2 drzew gatunku świerk pospolity, 2 drzew gatunku brzoza brodawkowata, drzewa gatunku wiąz szypułkowy oraz topola kanadyjska rosnących na dz. nr 78/8 przy ul. Św. Jana w Pakości.OSR.613.1.183.202321-09-2023 14:2021-09-2023 14:20Starostwo Powiatowe w InowrocławiuCERTA Trzemeszno Sp. z o.o.
315/2023Decyzja udzielająca zezwolenia na usunięcie 4 drzew gatunku jesion wyniosły, 3 drzew gatunku klon jawor, 3 drzew gatunku klon pospolity, 2 drzew gatunku świerk pospolity, 2 drzew gatunku brzoza brodawkowata, drzewa gatunku wiąz szypułkowy oraz topola kanadyjska rosnących na dz. nr 78/8 przy ul. Św. Jana w Pakości.OSR.613.1.183.202321-09-2023 14:2021-09-2023 14:20Starostwo Powiatowe w InowrocławiuStarosta Inowrocławski
171/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew , Gmina: Lubaczów-Miasto, znak:GPR.6131.81.2023LST-L.613.65.202321-09-2023 14:1821-09-2023 14:18Starostwo Powiatowe w LubaczowieBurmistrz Miasta Lubaczowa
1304/2023zgłoszenie w trybie art.118 ustawy o ochronie przyrody zamiaru prowadzenia działań polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków w obrębie Osina, gmina KlukiWPN.670.176.2023.KPi21-09-2023 14:1621-09-2023 14:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi*******
1305/2023zgłoszenie w trybie art.118 ustawy o ochronie przyrody zamiaru rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego, w obrębie Mała Wieś, gm. KonopnicaWPN.670.177.2023.KPi21-09-2023 14:1621-09-2023 14:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi*******
1306/2023zgłoszenie w trybie art.118 ustawy o ochronie przyrody zamiaru prowadzenia działań polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, w obrębie Zbyszek, gmina SzczercówWPN.670.180.2023.KPi21-09-2023 14:1621-09-2023 14:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi*******
1307/2023zgłoszenie w trybie art.118 ustawy o ochronie przyrody zamiaru prowadzenia działań polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków w obrębie Rudzisko, gmina SzczercówWPN.670.181.2023.KPi21-09-2023 14:1621-09-2023 14:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi*******
1308/2023zgłoszenie w trybie art.118 ustawy o ochronie przyrody zamiaru prowadzenia działań polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków w obrębie Zbyszek, gmina SzczercówWPN.670.182.2023.KPi21-09-2023 14:1621-09-2023 14:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi*******
138/2023zgłoszenie instalacji, emitującej pola elektromagnetyczne, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowiskoWOŚ.6221.20.2023.AG21-09-2023 14:1521-09-2023 14:15Starostwo Powiatowe w Myśliborzu*******
1421/2023opinia do projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoOO.410.11.12.2023.AZ21-09-2023 14:1421-09-2023 14:14Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
z 290876