Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2691618
z 269162
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
565/2021opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoWOO-III.410.1.85.2021.ML28-10-2021 12:2728-10-2021 12:27Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KielcachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
216/2020Decyzja - zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów dla Firmy Eco-Speed Bogdański LeszekOŚ.6233.18.2015.2020.ET28-10-2021 12:2728-10-2021 12:27Starostwo Powiatowe w BrodnicyStarostwo Powiatowe w Brodnicy
215/2020Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów dla Firmy Eco-Speed Bogdański LeszekOŚ.6233.18.2015.2020.ET28-10-2021 12:2728-10-2021 12:27Starostwo Powiatowe w BrodnicyECO-SPEED Bogdański Leszek
1123/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.WS-04.6220.124.2021.AD28-10-2021 12:2628-10-2021 12:26Urząd Miasta KrakowaBlue Office Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
1124/2021Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWS-04.6220.124.2021.AD28-10-2021 12:2628-10-2021 12:26Urząd Miasta KrakowaPrezydent Miasta Krakowa
564/2021opinia do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegoWOO-III.410.1.86.2021.ML/DZ28-10-2021 12:2528-10-2021 12:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KielcachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
1162/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na zniszczenie dziupli, w związku z wycinką drzewa - Katowice, ul. Adama Mickiewicza dz. nr 19/20.WPN.6401.444.202128-10-2021 12:1628-10-2021 12:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachPrzedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o.
133/2021wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrzaOŚ-PŚ.7223.7.202128-10-2021 12:1628-10-2021 12:16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego*******
149/2021Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrzaOŚ-PŚ.7223.7.202128-10-2021 12:1628-10-2021 12:16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko MazurskiegoMarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
1161/2021Decyzja zezwalająca Miastu Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania w odniesieniu do 4 par jerzyka Apus apus poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Lenartowicza 17 w Bielsku-Białej.WPN.6401.357.2021.MS128-10-2021 12:1628-10-2021 12:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
z 269162