Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2936263
z 293627
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
113/2023Zmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów przez Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu, udzielonego decyzją Starosty Lubańskiego nr RŚ.6233.1.2017 z dnia 28.02.2017 r.RŚ.6233.2.202207-12-2023 14:2107-12-2023 14:21Starostwo Powiatowe w LubaniuStarosta Lubański
190/2022Wniosek o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów przez Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu, udzielonego decyzją Starosty Lubańskiego nr RŚ.6233.1.2017 z dnia 28.02.2017 r.RŚ.6233.2.202207-12-2023 14:2107-12-2023 14:21Starostwo Powiatowe w LubaniuZakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
1113/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową tj. bobra europejskiego.WPN.6401.5.46.2023.KJ07-12-2023 14:1707-12-2023 14:17Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie*******
59/2023Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grabica za lata 2021-2022.ROS.604.23.202307-12-2023 14:1607-12-2023 14:16Urząd Gminy GrabicaWójt Gminy Grabica
178/2023Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 209 obręb 2 miasta Lubawka (AŚ.613.122.2023)AŚ.613.122.202307-12-2023 14:1507-12-2023 14:15Starostwo Powiatowe w Kamiennej GórzeStarosta Kamiennogórski
306/2023wniosek o wydanie zgody na niszczenie sześciu gniazd/miejsc lęgowych jerzyka Apus apus, jednego gniazda/miejsca lęgowego kawki Corvus monedula, dwóch gniazd/miejsc legowych wróbla Passer domesticus oraz jednego gniazda/miejsca lęgowego modraszki Cyanistes caeruleus zlokalizowanych na budynku wielorodzinnym przy ul. Skalników 41-57 w PolkowicachWPN.6401.254.202307-12-2023 14:1407-12-2023 14:14Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuSpółdzielnia Mieszkaniowa "CUPRUM"
307/2023zezwolenie na niszczenie sześciu gniazd/miejsc lęgowych jerzyka Apus apus, jednego gniazda/miejsca lęgowego kawki Corvus monedula, dwóch gniazd/miejsc legowych wróbla Passer domesticus oraz jednego gniazda/miejsca lęgowego modraszki Cyanistes caeruleus zlokalizowanych na budynku wielorodzinnym przy ul. Skalników 41-57 w PolkowicachWPN.6401.25342023.SM07-12-2023 14:1407-12-2023 14:14Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
198/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.OŚ.613.42.2023.MP07-12-2023 14:1307-12-2023 14:13Starostwo Powiatowe w ChoszcznieGmina Krzecin
127/2023Postanowienie nr 49/2023 Burmistrza Wołomina o dopuszczeniu Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, do udziału w postępowaniu administracyjnym na prawach strony, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji zakładu gospodarowania odpadami przy ul. Łukasiewicza 7 D w Wołominie.WOŚ.6220.20.202307-12-2023 14:1307-12-2023 14:13Urząd Miejski w WołominieBURMISTRZ WOŁOMINA
10/2020Wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowęBoś.6740.352.202007-12-2023 14:1207-12-2023 14:12Starostwo Powiatowe w Kamieniu PomorskimENERGY Solar Spółka z o.o.
z 293627