Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2691692
z 269170
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
320/2021Opinie o projektach programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywane lub przyjmowane przez organy administracji, wyznaczające ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, wydanymi przez właściwe organyDOOŚ-TSOOŚ.410.15.2020.2.BW/MR28-10-2021 13:5528-10-2021 13:55Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
316/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów z terenu działki o nr ewid.; 183 obręb; Wawrów gm. Santok.OŚ.613.184.202128-10-2021 13:5528-10-2021 13:55Starostwo Powiatowe w Gorzowie WielkopolskimWójt Gminy Santok
2877/2014Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacji bazowej telefonii komórkowej 2571 Rzeszów Andersa ( 20160 KRZ Rzeszów Andersa, zlokalizowanej w Rzeszowie przy ul. Miłocińskiej 17SR-II.6222.3.58.201428-10-2021 13:5428-10-2021 13:54Urząd Miasta RzeszowaOrange Polska S.A.
418/2020Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacji bazowej telefonii komórkowej 2571 Rzeszów Andersa ( 20160 KRZ Rzeszów Andersa, zlokalizowanej w Rzeszowie przy ul. Miłocińskiej 17SR-II.6222.3.17.202028-10-2021 13:5428-10-2021 13:54Urząd Miasta RzeszowaOrange Polska S.A.
618/2021Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacji bazowej telefonii komórkowej 12321 ( 20160 N!) Rzeszów Andersa ( KRZ_Rzeszow _Andersa), zlokalizowanej w Rzeszowie przy ul.Miłocińskiej 17SR-II.6222.3.37.202128-10-2021 13:5428-10-2021 13:54Urząd Miasta RzeszowaOrange Polska S.A.
620/2021Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.SR - II.6220.52.202128-10-2021 13:5428-10-2021 13:54Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa - reprezentowany przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa
619/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachSR - II.6220.52.202128-10-2021 13:5428-10-2021 13:54Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa
315/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu działki o nr ewid. 1123/3 obręb: Witnica gm. Witnica.OŚ.613.210.202128-10-2021 13:5328-10-2021 13:53Starostwo Powiatowe w Gorzowie WielkopolskimBurmistrz Miasta i Gminy Witnica
180/2021Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 6.10.2021 r., nr IBG.6131.S.12.2.2020 w spr. zmiany ostatecznej dec. Starosty Grudziądzkiego zezwal. na usun. 25 szt. drzew.ŚB.613.67.2020..28-10-2021 13:5328-10-2021 13:53Starostwo Powiatowe w GrudziądzuBurmistrz Miasta i Gminy Łasin
314/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 drzew z terenu działki o nr ewid.: 87/3 obręb: 7 miasta Kostrzyn nad Odra.OŚ.613.212.202128-10-2021 13:5128-10-2021 13:51Starostwo Powiatowe w Gorzowie WielkopolskimBurmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
z 269170