Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2709
z 271
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji ▲
Akcja
2009/B/0001postanowienie o odstępstwie od oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych istniejących przy wytwórni żelu kolagenowego, na pomieszczenia produkcyjno- biurowe, bez zmian w zagospodarowaniu terenu i pozostawieniu istniejącego układu komunikacyjnego na działkach o numerach ew. 70/2 i 70/4 obręb Żuławka „OŚ.1.7627/15/0910-07-2009 09:3329-07-2009 10:36Urząd Gminy Pruszcz Gdański
2009/B/0002postanowienie o odstępstwie od oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: " Przebudowa budynku handlowo- usługowego na hotel położony na działkach 81/3 i 82/13 w Przejazdowie"OŚ.1.7627/18/0903-08-2009 12:1403-08-2009 10:17Urząd Gminy Pruszcz Gdański
2009/B/0003Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku handlowo-usługowego na hotel położony na działkach nr 81/3 i 82/13 w PrzejazdowieOŚ.1.7627/18/0903-08-2009 12:2603-08-2009 10:37Urząd Gminy Pruszcz Gdański
2009/B/0004Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych istniejących przy wytwórni żelu kolagenowego, na pomieszczenia produkcyjno- biurowe, bez zmian w zagospodarowaniu terenu i pozostawieniu istniejącego układu komunikacyjnego na działkach o numerach ew. 70/2 i 70/4 obręb Żuławka „OŚ.1.7627/15/0903-08-2009 12:4203-08-2009 10:43Urząd Gminy Pruszcz Gdański
2009/B/0005Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na pn. „ Budowa zbiornika retencyjnego B-1 na Potoku Borkowskim na działkach nr: 62/3, 62/4, 76, 77, 78, 79, 80, 81/6, 82, 140/19, 138/2, 139/2, w miejscowości Borkowo, obręb Borkowo”OŚ.1.7627/24/0903-08-2009 13:2303-08-2009 11:24Urząd Gminy Pruszcz Gdański
2009/B/0006Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika retencyjnego W-1 na Potoku Św. Wojciech na działkach nr : 121/1, 127, 131/6 131/7, 159 w miejscowości Borkowo,OŚ.1.7627/25/0903-08-2009 13:2903-08-2009 11:30Urząd Gminy Pruszcz Gdański
2009/A/0001Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu robót budowlanych pod czterostoiskową myjnię bezdotykową i jej wyposażenie na działce nr 295/31 w StraszynieOŚ.1.7627/29/0921-08-2009 12:2824-08-2009 11:17Urząd Gminy Pruszcz Gdański
2009/C/000126-08-2009 11:3326-08-2009 09:36Urząd Gminy Pruszcz Gdański
2009/B/0007Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór i zatłaczanie wód podziemnych w ilości 46 m3/h na terenie działko nr 250 w PrzejzadowieOŚ.1.7627/27/0927-08-2009 11:3627-08-2009 09:48Urząd Gminy Pruszcz Gdański
2009/B/0008Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór i zatłaczanie wód podziemnych o wydajności 46 m3/h na terenie działki nr 250 w PrzejzadowieOŚ.1.7627/27/0927-08-2009 11:4527-08-2009 09:48Urząd Gminy Pruszcz Gdański
z 271