Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2709
z 271
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2010Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą : „Budowa ulicy Kwiatowej, Krótkiej, Długiej w miejscowości Bystra w Gminie Pruszcz Gdański.”OŚ.1.7627/21/1030-11-2010 11:2230-11-2010 10:26Urząd Gminy Pruszcz GdańskiWójt Gminy Pruszcz Gdański
1/2012Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachOŚ1.6220.34.201117-02-2012 14:1617-02-2012 14:16Urząd Gminy Pruszcz GdańskiWójt Gminy Pruszcz Gdański
1/2013Uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa przestawnej wytwórni mas asfaltowych z budynkiem kontenerowym, biurowo- socjalnym i laboratoryjnym, budynkiem kontenerowym stróżówki, wagą samochodową, parkingiem, trafostacją, zasiekami na składowanie kruszywa i terenem składowania kruszyw na działkach ew. nr 63/5, 63/6 w Przejazdowie.”OŚ1.6220.13.201102-01-2013 12:5802-01-2013 12:58Urząd Gminy Pruszcz Gdański*******
1/2014Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej z projektowanego otworu studziennego nr 2 na terenie lokalnego ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych na dz. nr 321/4 w Rotmance”OŚ1.6220.26.201318-02-2014 16:2818-02-2014 16:28Urząd Gminy Pruszcz GdańskiWójt Gminy Pruszcz Gdański
1/2015Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko "„Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce nr 334/4 obręb Juszkowo. „OŚ1.6220.18.201404-05-2015 08:1504-05-2015 08:15Urząd Gminy Pruszcz GdańskiWójt Gminy Pruszcz Gdański
1/2016Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięciaOŚ1.6220.12.201505-07-2016 15:0005-07-2016 14:59Urząd Gminy Pruszcz GdańskiGmina Pruszcz Gdański
1/2017Zawiadomienie o podjęciu w postanowieniu rozstrzygnięcia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie otworów studziennych nr K-1 i 3 oraz urządzeń wodnych służących do poboru wody podziemnej z projektowanych otworów studziennych, na terenie ujęcia wody podziemnej w Rekcinie gm. Pruszcz Gdański, na działce nr 306/14 obręb Juszkowo 007, ark. 2"OŚ1.6220.13.201626-01-2017 12:5526-01-2017 12:55Urząd Gminy Pruszcz GdańskiWÓJT GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
1/2018Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali serwisowej z biurami, stacji paliw oraz z instalacjami wody, kanalizacji, wentylacji, co, elektrycznymi wraz ze zjazdem na działkę, przy ul. Dekarskiej, gmina Pruszcz Gdański na terenie działki nr 189/106 i 189/86 obręb Łęgowo 0015"OŚ1.6220.17.201702-01-2018 15:1502-01-2018 15:15Urząd Gminy Pruszcz GdańskiWÓJT GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
1/2019Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla "Budowy dwóch obiektów handlowo-usługowych wraz z parkingami i infrastrukturą towarzyszącą" na dz. nr ewid. 14/19 i 14/20 w PrzejazdowieGK.OŚ1.6220.8.201813-05-2019 13:5313-05-2019 13:53Urząd Gminy Pruszcz GdańskiWÓJT GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
10/2010wydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt. drzew gat. wierzba biała ropsnących na skarpie rzeki Struga Gęś RM.7635-102/1030-11-2010 13:1430-11-2010 12:25Urząd Gminy Pruszcz GdańskiZarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych woj. pomorskiego
z 271