Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 5440
z 544
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
57/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie-wycinkę 1 szt. drzewa (gat. wierzba płacząca) rosnącego na terenie nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wyszyńskiego 3 w Zamościu.BOS-ZM.6131.17.2015.KS16-03-2015 13:0016-03-2015 13:00Urząd Miasta ZamośćZakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Zamościu
56/2015Decyzja zezwalająca na usunięcie - wycinkę 4 szt. drzew (gat. brzoza brodawkowata, jarząb posp.) i 4m2 krzewów (jałowiec łuskowy) rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Kamiennej 13, 15, 19 w Zamościu.BOS-ZM.6131.16.2015.KS16-03-2015 11:2516-03-2015 11:25Urząd Miasta ZamośćPrezydent Miasta Zamość
2010/B/0070Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (toalety przenośne rozstawiane na terenie m. Zamość dla firm budowlanych, punktów gastronomicznych i organizatorów imprez plenerowych).GMOŚiIK.7066/04/201012-05-2010 10:1012-05-2010 08:13Urząd Miasta Zamość
227/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew (klon jesionolistny) rosnących na terenie nieruchomości położonej na terenie ujęcia wody przy ul. Sadowej w Zamościu. GMOŚiIK. 6131.52.201120-04-2011 10:3520-04-2011 08:37Urząd Miasta ZamośćPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu
2010/B/0026Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie przychodni stomatologicznej w Zamościu przy ul. Szwedzkiej róg ul. Pułaskiego na działkach nr ewidencyjny 68/2 i 69/2 w Zamościu"GMOŚiIK. 7624-I-9/201018-03-2010 09:4218-03-2010 08:43Urząd Miasta Zamość
2009/B/0002Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiGMOŚiIK.7638-3/0923-01-2009 14:2723-01-2009 13:30Urząd Miasta Zamość
2009/A/0005Wniosek o zmianę Decyzji zezwoleniu na udział we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ATEX Sp. z o.o. w Zamościu.GMOŚiIK.7624-III-2/0926-01-2009 10:4426-01-2009 09:46Urząd Miasta Zamość
2009/A/0009Wniosek o zmianę decyzji z dn. 21.06.2006r. znak: GMOŚiIK.7624/I/21/2006 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie ulicy Królowej Jadwigi w części dot. terminu obowiazywania decyzjiGMOŚiIK.7624-2/0912-02-2009 09:1012-02-2009 08:17Urząd Miasta Zamość
2009/E/0003informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami powstającymi w wyniku produkcji mebli26-01-2009 14:0328-01-2009 11:17Urząd Miasta Zamość
2009/A/0032Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 30 szt. drzew z terenu nieruchomości, będących w posiadaniu Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego przy: ul. Peowiaków 66; ul.Kamiennej 3; ul.Sadowej 4; ul. Ciepłej 4; ul. Orzeszkowej 11, 17, 34; ul.Oboźnej 9, 23, 27; Piłsudskiego19; ul.Wąskiej 3; ul.Wiejskiej 21 w ZamościuGMOŚiIK.7635-16/0919-02-2009 10:3319-02-2009 10:25Urząd Miasta Zamość
z 544