Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2688716
z 268872
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
936/2021Zgłoszenie prowadzenia działań polegających na wykonaniu koszy siatkowo - kamiennych na prawym brzegu rzeki Brennica w km 2+333 do 2+380,na długości L=50,00 m w m. G6rki Wielkie, gm. Brenna, pow. cieszyński, w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi technologicznej na ścieżkę rowerową od ul. Nowy Świat do ul. Bielskiej w Górkach Wielkich o długości ok. 1800 m.”WPN.670.78.202120-10-2021 14:2920-10-2021 14:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachUrząd Gminy Brenna
62/2021Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowyFIP.6730.2.72.2021.GJ420-10-2021 14:2720-10-2021 14:27Urząd Gminy we WłoszczowieEPLANT 37 Sp. z o.o.
44/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew rosnących w pasie drogowym drogi gminnej ul. Sądowa w Białobrzegach - działka nr ew. 1334/24RO.613.22.2021.MCH20-10-2021 14:2620-10-2021 14:26Starostwo Powiatowe w BiałobrzegachGmina Białobrzegi
14/2021wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku klon zwyczajny, rosnącego w pasie drogi powiatowej w miejscowości Marianka.RGO.6131.16.3.202120-10-2021 14:2020-10-2021 14:20Urząd Gminy w ŻychlinieZarząd Powiatu w Kutnie
15/2021Decyzja zezwalającą na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku klon zwyczajny, rosnącego w pasie drogi powiatowej w miejscowości Marianka.RGO.6131.16.3.202120-10-2021 14:2020-10-2021 14:20Urząd Gminy w ŻychlinieBurmistrz Gminy Żychlin
16/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku jarząb pospolity, rosnących na terenie działki o nr ewid. 1515/18 obręb ŻychlinRGO.6131.17.202120-10-2021 14:2020-10-2021 14:20Urząd Gminy w ŻychlinieSpółdzielnia Mieszkaniowa w Żychlinie
17/2021Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew gatunku jarząb pospolity, rosnących na terenie działki o nr ewid. 1515/18 obręb ŻychlinRGO.6131.17.202120-10-2021 14:2020-10-2021 14:20Urząd Gminy w ŻychlinieBurmistrz Gminy Żychlin
18/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku jarząb pospolity, rosnących na terenie działki o nr ewid. 1515/14 obręb ŻychlinRGO.6131.18.202120-10-2021 14:2020-10-2021 14:20Urząd Gminy w ŻychlinieSpółdzielnia Mieszkaniowa w Żychlinie
19/2021Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew gatunku jarząb pospolity, rosnących na terenie działki o nr ewid. 1515/14 obręb ŻychlinRGO.6131.18.202120-10-2021 14:2020-10-2021 14:20Urząd Gminy w ŻychlinieSpółdzielnia Mieszkaniowa w Żychlinie
53/2021wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi od ulicy Wąglickiej w Piszu do miejscowości Wąglik w gminie Pisz” Inwestycja będzie realizowana na działkach o nr: 142/20 i 148/34 obręb Pisz 2 oraz na działkach 63/1, 64/1, 1382/8.ZPN.6220.2.11.202120-10-2021 14:2020-10-2021 14:20Urząd Miejski w Piszu*******
z 268872