Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2876526
z 287653
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
120/2023Zezwolenie na usunięcie 2 drzew rosnących na działce nr 1676/52, obręb Osiek, stanowiącej własność Gminy OsiekWOŚ.613.1.63.202329-05-2023 14:2729-05-2023 14:27Starostwo Powiatowe w OświęcimiuStarosta Oświęcimski
395/2023WniosekOŚZ.6123.188.202329-05-2023 14:2629-05-2023 14:26Starostwo Powiatowe w OpocznieWójt Gminy Mniszków
185/2023Decyzja zmieniająca decyzję nr DOŚ-RPŚ.7241.8.1.2022.JW z dnia 13.09.2022 r. wyrażającą zgodę na zamkniecie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. ŚwierczeDOŚ-RPŚ.7241.21.1.2023.JW29-05-2023 14:2629-05-2023 14:26Urząd Marszałkowski Województwa OpolskiegoMarszałek Województwa Opolskiego
144/2023Zgłoszenie instalacjiOS.6221.26.2023.ME29-05-2023 14:2429-05-2023 14:24Starostwo Powiatowe w WejherowieORLEN Eko Sp. z o.o.
18/2023decyzja wygaszająca w części zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewówRMKiOS.6131.92.202329-05-2023 14:2329-05-2023 14:23Urząd Gminy DopiewoWójt Gminy Dopiewo
17/2023wniosek o wygaszenie lub uchylenie decyzji na usunięce drzew i/lub krzewówRMKiOS.6131.92.202329-05-2023 14:2329-05-2023 14:23Urząd Gminy DopiewoScandic Park Sp. z o.o. Sp.k.
394/2023PostanowienieOŚZ.6123.187.202329-05-2023 14:1929-05-2023 14:19Starostwo Powiatowe w OpocznieStarosta Opoczyński
393/2023WniosekOŚZ.6123.187.202329-05-2023 14:1729-05-2023 14:17Starostwo Powiatowe w OpocznieBurmistrz Opoczna
24/2022Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - zmiana decyzji OŚ.6220.9.2018OŚ.6220.16.202229-05-2023 14:1629-05-2023 14:16Urząd Gminy BralinWójt Gminy Bralin - Piotr Hołoś
2483/2022Wniosek o zmianę decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 18 marca 2022 r. zn. spr. WST.6401.30.2022.PC.2 zezwalającej na odstępstwa od zakazów niszczenia, usuwania i uszkadzania gniazd oraz niszczenia siedlisk będących obszarem rozrodu, wychowu młodych i odpoczynku bociana białego i wróbla, na działce o nr ewid. 105, obr. ewid. Palędzie w gminie Dopiewo.WST.6401.483.2022.PC29-05-2023 14:1629-05-2023 14:16Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuEnea Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Opalenica
z 287653