Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2596
z 260
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji ▲
Akcja
Infoos/03/09/48571A/1990Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew (jesion) na działce nr 74 w m. Żegocin.OSp 6131/4/0909-01-1990 00:0009-01-1990 00:00Starostwo Powiatowe w PleszewieUrząd Gminy w Czerminie      
Infoos/138/04/4477A/1990wniosek o wydanie opinii o zakresie i konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na budowie zbiornika na gnojówkę o pojemności 120 m3, na terenie dz. nr 136 w m. Rokutów gm. PleszewOSi-7633/43/0425-01-1990 00:0025-01-1990 00:00Starostwo Powiatowe w PleszewieUrząd Miasta i Gminy Pleszew      
Infoos/141/04/4480A/1990wniosek o wydanie opinii o zakresie i konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na budowie i rozbudowie istniejących budynków gospodarczych na ubojnię bydła o wydajności 80 szt. /dobę oraz infrastruktury towarzyszącej w m. Jedlec gm. Gołuchów,OSi-7633/45/0425-01-1990 00:0025-01-1990 00:00Starostwo Powiatowe w PleszewieUrząd Gminy w Gołuchowie      
Infoos/140/04/4479A/1990wniosek o uzgodnienie warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu stolarskiego w m. Czechel (dz. nr 75/32) gm. Gołuchów, której inwestorem jest Zakład Stolarki Budowlanej SOBAŃSKIOSi-7633/13/0425-01-1990 00:0025-01-1990 00:00Starostwo Powiatowe w PleszewieUrząd Miasta i Gminy Pleszew      
Infoos/368/06/26158A/1990Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przejście kablem energetycznym SN-15 kv pod rzeką Ciemną w km 11+025 w m. CzechelOSgw 6224/7/0626-01-1990 00:0026-01-1990 00:00Starostwo Powiatowe w PleszewieKoncern Energetyczny ENERGA S.A.      
Infoos/57/08/45919A/1990Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrzaOSa 7612/8/0829-01-1990 00:0029-01-1990 00:00Starostwo Powiatowe w PleszewiePPHU KOTŁOSPAW s.c.      
Infoos/60/09/52594A/1990Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia trzeciorzędowego zlokalizowanego w m. Kościelna Wieś, gm. Gołuchów, na działce o nr ewidencyjnym 645, obręb Kościelna Wieś.OSgw 6223/30/0930-01-1990 00:0030-01-1990 00:00Starostwo Powiatowe w PleszewieMaciej Mirosław Woźniak      
Infoos/53A/10/58532A/1990Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni o głębokosci 28,0 m (utwory wodonośne czawrtorzędowe) na działce nr 94 ( obręb Kuchary, ark. mapy nr 1) zlokalizowanej w miejscowości Kuchary.OSgw 6223/19/1031-01-1990 00:0031-01-1990 00:00Starostwo Powiatowe w PleszewieArtur Matuszak      
Infoos/53/07/33211E/1990InformacjaOSo 7647/14/0701-02-1990 00:0001-02-1990 00:00Starostwo Powiatowe w PleszewieBRĄZART s.c. Juliusz i Barbara Kwiecińscy      
Infoos/2/08/42505E/1990InformacjaOSo 7647/9/0818-02-1990 00:0018-02-1990 00:00Starostwo Powiatowe w Pleszewie"Estetica"s.c Małgorzata Mocek, Sebastian Kunc.      
z 260