Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2596
z 260
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
308/2011Decyzja zezwalajaca na wycinke drzew OO.613.38.201117-11-2011 13:3317-11-2011 13:57Starostwo Powiatowe w PleszewieWójt Gminy Gołuchów
35/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 6 dębów czerwonych oraz 1 klonu rosnących na działce nr 431/108 r. Mapa z zaznaczoną lokalizacja drzewa.OS 613.1.201126-04-2011 08:4926-04-2011 08:02Starostwo Powiatowe w PleszewieUrząd Gminy Gołuchów
54/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch jesionów, które rosną w pasie drogowym drogi gminnej nr 62505P relacji Grab- Robaków. Mapa z zaznaczoną lokalizacją drzewa.OS 613.5.201103-02-2011 08:3303-02-2011 08:00Starostwo Powiatowe w PleszewieWójt Gminy Czermin
38/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów. - Kserokopia zaświadczenia nr REGON i NIP - Kserokopia dowodów rejestracyjnych pojazdów. -Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. - Umowa najmu samochodu. - Umowa najmu. - Odpis KRSOS 6233.1.201102-02-2011 12:1102-02-2011 11:12Starostwo Powiatowe w PleszewieJopek Dawid
53/2011Decyzja zezwalająca na prowadzenie zbierania i transportu odpadów.OS 6233.1.201102-02-2011 12:0502-02-2011 11:06Starostwo Powiatowe w PleszewieStarosta Pleszewski
Infoos/56/10/58629A/2010Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów.OS 7647/33/1003-09-2010 00:0003-09-2010 00:00Starostwo Powiatowe w PleszewieP.P.H.U. "MICHALSKI"      
Infoos/184/04/4969A/2004wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w wyniku świadczenia usługOS- 7647/37/04 przerej. OSo-7647/03/0503-12-2004 00:0003-12-2004 00:00Starostwo Powiatowe w PleszewieZakład Usług Kotlarskich - J. Gruszczyński      
Infoos/122/04/4873A/2004wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (+ informacja)OS--7647/22/0425-06-2004 00:0025-06-2004 00:00Starostwo Powiatowe w PleszewieZakłady Mięsne WERBLIŃSKI      
Infoos/125/04/4903A/2004wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i transportu odpadów innych niz niebezpieczneOS-7647/26/0429-06-2004 00:0029-06-2004 00:00Starostwo Powiatowe w PleszewieAS-BET Produkcja Materiałów Budowlanych - Handel i Usługi      
Infoos/178/04/4963A/2004wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działąlności w zakresie zbierania odpadówOS-7647/35/0422-11-2004 00:0022-11-2004 00:00Starostwo Powiatowe w PleszewieŚrodki Ochrony Roślin s.c.      
z 260