Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2819847
z 281985
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1815/2022Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków porostów zlokalizowanych na 8 drzewach rosnących w ciągu drogi wojewódzkiej nr 594 na odcinku Robawy - Święta Lipka.WOPN.6400.233.2022.OK30-11-2022 14:5030-11-2022 14:50Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieZarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie
2034/2022Decyzja, w której zezwolono na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków porostów zlokalizowanych na 8 drzewach rosnących w ciągu drogi wojewódzkiej nr 594, gmina Reszel.WOPN.6400.233.2022.OK.130-11-2022 14:5030-11-2022 14:50Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
1929/2022Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionego gatunku - bagna zwyczajnego, tj. jego pozyskanie, przetrzymywanie oraz sprzedaż.WOPN.6400.254.2022.OK30-11-2022 14:5030-11-2022 14:50Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie*******
2035/2022Decyzja, w której zezwolono na umyślne zrywanie, uszkadzanie, zbiór, przetrzymywanie, posiadanie oraz oferowanie do sprzedaży okazów bagna zwyczajnego na terenie powiatów szczycieńskiego oraz olsztyńskiego, w granicach administracyjnych województwa warmińsko-mazurskiego oraz w której umorzono postępowanie w zakresie odstępstw od zakazów pozyskania okazów bagna zwyczajnego.WOPN.6400.254.2022.OK.130-11-2022 14:5030-11-2022 14:50Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
1660/2022Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: „Potok Racławka w km 12+675 m. Racławice, gm. Jerzmanowice-Przeginia”OP.670.346.2022.PN30-11-2022 14:4430-11-2022 14:44Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie
1661/2022Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: „Potok Racławka w km 0+950-1+030 m. Rudawa, gm. Zabierzów.”OP.670.347.2022.PN30-11-2022 14:4430-11-2022 14:44Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie
1662/2022Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: „Potok Racławka w km 16+685-16+720 m. Czubrowice, gm. Jerzmanowice-Przeginia”OP.670.348.2022.PN30-11-2022 14:4430-11-2022 14:44Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie
1663/2022Zgłoszenie prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: „Rzeka Drwinka w km 3+140- 3+160 m. Kraków gm. Kraków”OP.670.349.2022.PN30-11-2022 14:4430-11-2022 14:44Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowiePGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie
52/2022Decyzja 476/22 odmawiająca i udzielająca zezwolenia na usunięcie drzewa na dz. ew. nr 34/2 obr. 05WOŚ.6131.78.202230-11-2022 14:3730-11-2022 14:37Urząd Miasta ZielonkaBurmistrz Miasta Zielonka
51/2022wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na dz. ew. nr 34/2 obr.05WOŚ.6131.78.202230-11-2022 14:3730-11-2022 14:37Urząd Miasta ZielonkaBurmistrz Wołomina
z 281985