Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2936252
z 293626
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1266/2023Decyzja zmieniająca decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 17.01.2022 r., znak: WPN.6401.6.53.2021.ESY, zezwalającą Gminie Chełm na pozyskanie poprzez odstrzał z broni myśliwskiej bobra europejskiego.WPN.6401.6.53.2021.ESY07-12-2023 14:1107-12-2023 14:11Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
1265/2023Wniosek o zmianę decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 17.01.2022 r., znak: WPN.6401.6.53.2021.ESY, zezwalającej na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do dziko występujących zwierząt gatunku objętego ochroną tj. bobra europejskiego.WPN.6401.6.53.2021.ESY07-12-2023 14:1107-12-2023 14:11Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieUrząd Gminy Chełm
304/2023wniosek o wydanie zgody na I. na niszczenie gniazda/miejsca lęgowego kawki Corvus monedula zlokalizowanego nabudynku Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego II. na umyślne uniemożliwianie dostępu do schronień poprzez montaż kratki wentylacyjnej w przewodzie kominowym na budynku Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8 w Zgorzelcu 8 w ZgorzelcuWPN.6401.253.202307-12-2023 14:0807-12-2023 14:08Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuStarosta Zgorzelecki,Starosta Zgorzelecki
305/2023zezwolenie na I. na niszczenie gniazda/miejsca lęgowego kawki Corvus monedula zlokalizowanego na budynku Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego II. na umyślne uniemożliwianie dostępu do schronień poprzez montaż kratki wentylacyjnej w przewodzie kominowym na budynku Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8 w Zgorzelcu 8 w ZgorzelcuWPN.6401.253.2023.SM07-12-2023 14:0807-12-2023 14:08Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
326/2023Wniosek na wycinkę drzew lub krzewówOS.613.1.175.2023.EK07-12-2023 14:0707-12-2023 14:07Starostwo Powiatowe w WejherowieWójt Gminy Choczewo
45/2023zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew - osoba fizycznaKS.6131.48.202307-12-2023 14:0607-12-2023 14:06Urząd Miasta Garwolin*******
105/2023sprawozdanie z realizacji POP i działań krótkoterminowych dla strefy kujawsko-pomorskiejOŚ.0640.6.202307-12-2023 14:0507-12-2023 14:05Starostwo Powiatowe w TucholiStarosta Tucholski
325/2023Wniosek na wycinkę drzew lub krzewówOS.613.1.174.2023.EK07-12-2023 14:0507-12-2023 14:05Starostwo Powiatowe w WejherowieBurmistrz Miasta Rumi
44/2023zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew - osoba fizycznaKS.6131.46.202307-12-2023 14:0507-12-2023 14:05Urząd Miasta Garwolin*******
455/2023Zgłoszenie instalacji energetycznego spalania paliw o łącznej nominalnej mocy cieplnej 3,959 MW, zlokalizowanych na terenie fermy drobiu w Mokrej.DOŚ-RPŚ.7221.3.11.2023.NG07-12-2023 14:0207-12-2023 14:02Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego*******
z 293626